Psykoosi

Psykoosiksi kutsutaan tajunnan ja kokemuksen tilaa, joissa ihminen ei erota oman mielensä tuottamia aistimuksia ulkoisesta todellisuudesta.

Moniin vakavimpiin ja pitkäkestoisiin mielenterveyden häiriöihin liittyy psykoottisia oireita. Toisaalta myös ihminen, joka ei kärsi mielenterveyden häiriöstä voi saada psykoottisia oireita eli esimerkiksi kuulla ääniä jonkin hänelle erittäin järkyttävän, yksittäisen tapahtuman yhteydessä. Tällainen niin sanottu reaktiivinen psykoosi on lyhytkestoinen ja ohimenevä.

Psykoosiin voi liittyä erilaisia aistiharhoja, joista kuuloharhat ovat tavallisimpia. Psykoosissa oleva voi myös kuvitella näkevänsä erilaisia asioita tai uskoa asioita, joita ei todellisuudessa ole tapahtunut. Hän voi esimerkiksi luulla läheistensä syyttävän häntä jostain asiasta tai uskoa aiheuttaneensa jotain vahinkoa, mitä ei todellisuudessa ole tapahtunut. Pelottavien ja outojen tuntemusten takia henkilö saattaa vetäytyä lähes kokonaan sosiaalisista suhteista omaan sisäiseen maailmaansa.

Psykoottisista oireista huolimatta ihmisellä voi olla elämässään vahvuuksia ja kykyjä, joiden avulla hän voi suoriutua päivittäisestä elämästään normaalilla tavalla. Psykoottiset oireet myös esiintyvät yleensä jaksoittain, toisin sanoen psykoottisia oireita sisältävästä mielenterveyden häiriöstä kärsivä ei ole jatkuvasti psykoottisessa tilassa.

Psykoottisen ihmisen auttaminen

Psykoottisessa tilassa oleva ihminen on mahdollisimman pian saatava ammattiavun piiriin, sillä oireista kärsivän on saatava sopivaa lääkitystä ja muuta hoitoa, jotta oireet eivät pahenisi ja pitkittyisi. Psykoottisen ihmisen voi ohjata tai mieluiten saattaa lähimpään psykiatriseen päivystykseen.

Joskus sairastunut ei halua apua, sillä hän voi olla harhaisen kokemusmaailmansa vuoksi peloissaan tai hän ei ymmärrä tarvitsevansa apua. Jos psykoosissa oleva käyttäytyy hyvin sekavasti ja arvaamattomasti ja on vaaraksi itselleen tai ympäristölleen, voi soittaa yleiseen hätänumeroon 112.