Skitsofrenia

Skitsofrenia on yleisin niistä mielenterveyden häiriöistä, joihin liittyy psykoottisia oireita. Skitsofreniaa on yleisimmin kuvattu mielen pirstoutuneisuudeksi.

Skitsofrenia vaikuttaa ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen niin, että häiriöstä kärsivillä on vaikeuksia monissa tärkeissä inhimillisissä perustoiminnoissa. Skitsofrenian oireisiin kuuluvat muun muassa psykoottiset harha-aistimukset ja harhaluulot, puheen ja käyttäytymisen hajanaisuus sekä tahdottomuus ja tunteiden puuttuminen tai niiden vääristyminen.  

Skitsofrenia diagnosoidaan yleensä nuoruusiällä, mutta on mahdollista, että oireet alkavat jo lapsena tai vasta keski-iässä. Ensimmäinen oire voi joskus olla äkillinen ja voimakas psykoottinen jakso, joskus oireet kehittyvät pikku hiljaa viikkojen tai kuukausien aikana.

Skitsofrenian oireista kärsivän kuntoutuminen riippuu paljolti hoidon onnistumisesta. Pitkään hoitamattomana olleet oireet voivat aiheuttaa pahoja ongelmia työssä ja ihmissuhteissa, toisaalta ajoissa aloitetun psykoosilääkityksen ja muun hoidon avulla hyvä ja itsenäinen elämä on mahdollista.

Skitsofreniadiagnoosiin saaneen hoito on aina pitkäkestoista ja siinä yhdistellään useita hoitomuotoja oirehtivan ja hänen lähipiirinsä tarpeet huomioiden. Oireyhtymää hoidetaan lääkkeillä, psykoterapialla sekä muiden sosiaalisten tukimuotojen avulla. Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on oireiden lieventäminen, sosiaalisten taitojen parantaminen, sairauden hallinta ja siihen sopeutuminen sekä perheen ja läheisten tukeminen.

Skitsofrenian oireita:

Harhaluulot

Harhaluulot voivat olla esimerkiksi sitä, että oirehtiva luulee olevansa joku muu ihminen, hän pelkää olevansa ulkopuolisen kontrollin kohde tai muuten vainottu, hän saattaa tuntea syyllisyyttä asioista, joita ei ole oikeasti tapahtunut tai uskoa tulleensa valituksi erikoistehtävään. Harhat voivat myös liittyä uskonnollisiin käsityksiin, harhaluulojen vallassa oleva voi esimerkiksi kuvitella näkevänsä pirun tai jumalan.

Aistiharhat

Tavallisin aistiharha on äänien kuuleminen. Äänet voivat olla syyttäviä ja vihaisia, ne voivat olla läheisten tai vieraiden ihmisten ääniä. Joskus äänet muuttuvat vuosien kuluessa lempeämmiksi. Joskus ääniä kuulevat käyttävät jatkuvasti korvakuulokkeita tai säätävät television äänenvoimakkuutta kovalle yrittäessään häivyttää ääniä.

Vaikka äänet eivät oikeasti kuulu, vaan ovat aivojen tuotos, ne ovat ääniä kuulevalle itselleen hyvin todellisia ja saattavat tuntua tulevan itsen ulkopuolelta.  Ääniä kuulevan läheinen voi kertoa, ettei kuule ääniä, mutta ymmärtää äänien olevan läheiselle itselleen totta.

Äänien kuulemisen ohella tai niiden sijasta skitsofreniaan voi liittyä muihinkin aisteihin liittyviä harhoja. Oirehtiva voi tuntea kehollaan erilaisia esineitä tai olioita tai nähdä, maistaa tai haistaa asioita, joita ei oikeasti ole olemassa.

Äänien kuulemisen kaltaiset aistiharhat ovat tyypillisiä niille, joilla on diagnosoitu skitsofrenia. Aina äänien kuuleminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että niitä kuulevalla henkilöllä olisi skitsofreniaoireyhtymä. Äänien kuuluminen voi liittyä esimerkiksi myös todella järkyttävään tilanteeseen, voimakkaaseen stressiin tai päihteiden liikakäyttöön. Myös psykoottisesta masennuksesta tai kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivät saattavat kuulla ääniä.

Huomattavan monen suomalaisen on arvioitu jossain vaiheessa elämäänsä kuulevan ääniä. Jotkut kuulevat ääniä vain kerran, toisilla äänien kuuleminen on pitkäaikaisempaa. Pitkäaikaisesti ääniä kuulevilla on oma Mielenterveyden keskusliittoon kuuluva yhdistys Suomen moniääniset.

Ajattelun häiriöt

Ajattelun häiriöt liittyvät vaikeuteen suunnitella asioita, keskittyä niihin tai ylipäätänsä muistaa päivittäisessä elämässä tärkeitä asioita. Ajatukset tuntuvat hajoavan ja kommunikointi muiden ihmisten kanssa on vaikeaa.

Tahdottomuus

Tahdottomuus tarkoittaa sitä, että ihminen ei kykene tekemään jotain tiettyä asiaa tai sitten pysty ryhtymään juuri mihinkään. Jokapäiväiset rutiinit, kuten peseytyminen, voivat muuttua ylitsepääsemättömän vaikeaksi.

Tunteiden turtuminen

Tunteiden turtumisella tarkoitetaan kyvyttömyyttä ilmaista tunteita. Joskus tunteet ovat myös ns. normaalin elämän näkökulmasta vääristyneitä; skitsofreniapotilas saattaa ilmaista tilanteisiin sopimattomia ja siten muita ihmisiä hämmentäviä tunteita.

Sosiaalinen vetäytyminen

Skitsofreniaan saattaa liittyä yksinäisyyteen vetäytyminen tai lukkiutuminen omaan kotiin. Vetäytyminen saattaa liittyä harhoihin, ajattelun häiriöihin tai muuten sosiaalisten taitojen heikentymiseen sekä pelkoon asioida muiden ihmisten kanssa.