Milloin lapsi tai nuori tarvitsee ammattiapua kriisin käsittelyssä?

 • Kun lapsen tai nuoren väsymys on jatkuvaa, eikä hän saa nukuttua
 • Kun kyky keskittyä ja rauhoittua katoaa
 • Jatkuvat fyysiset oireet kuten huimaus, päänsärky, vatsakipu tai muut kivut
 • Ahdistuneisuus, masentuneisuus, jännittyneisyys
 • Jähmettyneisyys ja tunteiden näennäinen poissaolo
 • Eristäytyminen muista ihmisistä
 • Kun lapsi tai nuori ei välitä asioista, jotka ennen olivat tärkeitä
 • Epäsuora itsetuhoisuus, kuten vaaratilanteisiin hakeutuminen tai päihteiden käyttö
 • Jos lapsella tai nuorella on itsemurha-ajatuksia, tulee apua hakea mahdollisimman pian.

Apua voi hakea esimerkiksi seuraavista paikoista:

 • Kouluterveydenhuolto: kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulukuraattori.
 • Oman asuinalueesi terveyskeskus.