Historia

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n historia aikajanalla: 120 vuotta mielenterveystyötä >>

MIELI Suomen Mielenterveys ry on toiminut noin 120 vuotta mielenterveystyön tekijänä, uudistajana ja innoittajana. Yhdistyksen työ on laajentunut aineellisesta avusta yleiseen auttamiseen ja tukemiseen henkisessä hädässä sekä mielenterveystaitojen edistämiseen.

Maailman vanhin vapaaehtoinen mielenterveysjärjestö perustettiin keisarillisessa Suomessa vuonna 1897. Skyddsföreningen för Sinnessjuka – Turvayhdistys mielenvikaisia varten -nimisen järjestön tehtävänä oli avustaa mielisairaaloista kotiutettavia toipilaita sekä välittää mielenterveystietoa.

Vuonna 1919 seuran nimeksi muutettiin Stifelsen för Psykisk Hälsa – Sielunterveysseura. Toimintaa suunnattiin entistä vahvemmin valistustyöhön.

Ehkäisevän työn merkitys tuli näkyviin nimenmuutoksessa vuonna 1939, jolloin seurasta tuli Hermo- ja mielitautien vastustamisyhdistys.

Vuonna 1952 järjestö otti nimekseen Suomen Mielenterveysseura. Vuonna 1992 järjestö muuttui liitoksi, ja ruotsinkieliseksi nimeksi muodostui Föreningen för Mental Hälsa i Finland.

Nykyinen nimi MIELI Suomen Mielenterveys ry, lyhyemmin MIELI ry otettiin käyttöön vuonna 2019. Samalla otettiin käyttöön nimen uudet kieliversiot. MIELI ry:n englanninkielinen nimi on MIELI Mental Health Finland ja ruotsinkielinen nimi MIELI Psykisk Hälsa Finland rf

Lue lisää

Mieli 120 – Mielenvikaisten auttajasta mielen hyvinvoinnin tukijaksi