Taran tarina – animaatio lapsille kehon ja mielen vahvistamiseen

Taran tarina tarjoaa välineen tukea varhaiskasvatus- ja alakouluikäisen lapsen mielenterveystaitoja ja hyvinvointia. Taran tarina -animaatioharjoituksen aikana lapsi oppii havainnoimaan kehon tuntemuksia ja kiinnittämään samalla huomiota hengitykseen. Tara seikkailee viidakossa ja tapaa siellä eläimiä, joilta Tara ottaa mallia ja oppii erilaisia taitoja kuten tasapainoa, keskittymistä ja pysähtymistä. Lapset harjoittelevat näitä taitoja tekevät asennot yhdessä Taran ja eläinten kanssa.

Animaatioharjoituksen tavoitteena on tutustuttaa lapset toiminnan kautta tarkkailemaan kehoaan ja mieltään. Ennen animaatioharjoituksen tekemistä:

  1. Tutustu ensin itse tietoiseen läsnäoloon ja kehon ja mielen aistimiseen.
  2. Luo turvallinen ja rauhallinen ilmapiiri.
  3. Tee muutama hengitysharjoitus lasten kanssa.
  4. Muista avoin ja tutkiva mieli!

Kiinnittämällä huomiota hengittämiseen opitaan vahvistamaan tarkkaavaisuutta ja olemaan läsnä juuri tässä hetkessä. Uloshengityksen aikana keho rentoutuu, stressireaktio hellittää ja vilkas mieli saadaan pysähtymään. Näiden taitojen avulla lapsi oppii rauhoittamaan itseään, mistä on hyötyä itsesäätelyn vahvistamisessa. Omien tuntemusten ja tunteiden havainnointi luo pohjaa tunnetaitojen rakentumiselle ja sitä kautta kaveritaitojen kehittymiselle.

Lapsen itsetuntemus ja tietoisuus kehon ja mielen vaikutuksista toisiinsa vahvistuu, kun lapsi oppii pysähtymään kuuntelemaan itseään ja havainnoimaan uteliaasti ympäristöään. Tehtävien toteuttaminen edellyttää tilaa liikkua ja alustaa, johon on mukava laskeutua vatsalleen. Harjoitukset tehdään ilman kenkiä. Animaatioharjoituksen voi tehdä pätkissä, näyttää kokonaan tai ideoida ja soveltaa sitä laajemmin. Tärkeää on keskustella lopuksi animaation aikana heränneistä ajatuksista, tunteista ja tuntemuksista.

Taran tarina on ennen kaikkea yhteinen tutkimusmatka kehoon ja mieleen sekä aikuisille että lapsille.

Lue opinnäytetyöt aiheesta täältä.

 

Lue lisää

Yhteystiedot

Riikka Nurmi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki