Tunnepilvet sanoilla ja kuvilla

Tunnepilvissä yhdistyy tunnekuva, tunnesana ja tunnetta kuvaava lauseenalku. Tunnepilvityöskentelyn tavoitteena on oppia tunnesanoja ja -ilmauksia sekä tarjota väline tunteiden tunnistamiseen, sanoittamiseen ja ilmaisuun.

Tunnepilvet laminoidaan ja kiinnitetään seinälle. Osallistujille annetaan pyykkipojat, joiden toiselle kyljelle kirjoitetaan oma nimi. Tunteita valitaan kiinnittämällä pyykkipoika sopivan tunteen kohdalle tilanteesta riippuen nimellä tai anonyymisti. Pienissä ryhmissä voidaan käyttää magneetteja pyykkipoikien sijaan.

Kysymyksiä tunnepilvien käyttöön koulussa:

  • Miltä sinusta tuntuu nyt koulun alkaessa / päättyessä / välitunnilta palatessa?
  • Millaisia tunteita oppitunti sinussa herätti? Mikä tahansa oppitunti voi herättää tunteita: matematiikka, ympäristöoppi, liikunta, käsityö, kielet…
  • Mitä tunnetta yhteiskunnallinen tapahtuma tai keskustelu sinussa herättää? Toisinaan yhteiskunnassa tapahtuu asioita, jotka herättävät oppilaissa tunteita, kuten viattomiin kohdistunut väkivalta, voitto urheilukilpailuissa tai ilmastonmuutos.
  • Mitä tunteita tarina sinussa herätti? Esimerkiksi artikkelit, runot ja muu kirjallisuus, teatteri, kuvat, dokumentit, elokuvat ja videot kertovat tarinoita, joiden herättämistä tunteista voidaan keskustella Tunnepilvien avulla.

Tunnepilvet kuvilla ja sanoilla on kehitetty Mima (Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille) -hankkeessa.

Lataa

Yhteystiedot

Riikka Nurmi
Asiantuntija
Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa

+358 40 678 7392Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki