Itsemurhien ehkäisykeskus

Itsemurhien ehkäisykeskus antaa tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen sekä itsemurhan tehneiden omaisille. Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai olet huolissasi läheisestäsi, voit soittaa Kriisipuhelimeen 09 2525 0111 tai kirjoittaa Tukinettiin. Nuorille suunnattu Sekasin-chat päivystää ma-pe klo 9-24 ja viikonloppuisin klo 15-24. Jos tilanne on edennyt hengenvaaralliseksi, soita 112 tai hakeudu lähimpään päivystykseen.

Itsemurhien ehkäisykeskuksen palvelut

Oletko yrittänyt itsemurhaa? Keskusteluavun tavoitteena on ehkäistä itsemurhayrityksiä ja vähentää itsemurha-alttiutta. Tuki on tarkoitettu kaikille itsemurhaa yrittäneille mahdollisimman pian itsemurhayrityksen jälkeen. Muu mahdollinen hoito tai tuki ei estä keskusteluihin osallistumista.

Asiakasvastaanotto toimii itsemurhien ehkäisykeskuksessa Helsingin ja Kuopion toimipisteissä. Palvelu on asiakkaille maksutonta eikä ajan varaamiseksi tarvita lähetettä. Työskentely on luottamuksellista ja työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Ajanvaraus asiakasvastaanotolle

Huom! Itsemurhien ehkäisykeskuksessa on kesäsulku, Helsinki 12.7.-1.8. ja Kuopio 12.7.-8.8. Kiireellisessä avun tarpeessa kannattaa ottaa yhteyttä oman paikkakunnan kriisipäivystykseen tai hätänumeroon 112. Apua saa myös kriisipuhelimesta 09 2525 0111 (auki 24/7) sekä Tukinetin Solmussa -chatista ma-to klo 15-19, www.tukinet.net

Helsinki

Puhelin: 0800 98 030 (ma-to klo 9-12, muina aikoina puhelinvastaaja, johon voi jättää yhteydenottopyynnön)
Sähköpostitse: iek@mieli.fi
SOS-kriisikeskus, Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Kuopio

Puhelin: (017) 262 7733 (ma–to klo 8–10)
Kuopion Kriisikeskus, Kallanranta 9, (Sisäänkäyntiosoite Sepänkatu 1), 70100 Kuopio

Myös itsemurhaa yrittäneiden läheiset voivat saada tukea. Ajanvaraus Helsingissä: (09) 4135 0510 ja Kuopiossa (017) 262 7733.

Vertaistukiryhmät itsemurhan kautta läheisensä menettäneille

Ryhmässä itsemurhan kautta läheisensä menettäneet saavat toisiltaan vertaistukea ammattilaisten ohjaamissa keskusteluissa. Ryhmissä keskustelua ohjaa kaksi mielenterveyden ammattilaista.

Ryh­mä­toi­min­nan ta­voit­tee­na on

  • jakaa tunteita ja kokemuksia luottamuksellisesti vertaisten kesken,
  • löytää uusia selviytymiskeinoja
  • vahvistaa voimavaroja ja löytää uusia tulevaisuuden näkymiä sekä
  • ehkäistä kriisin pitkittymistä ja yksinäisyyttä

Ryhmät itsemurhan tai muun äkillisen kuoleman kautta läheisensä menettäneille. Ryhmiä järjestetään intensiiviryhminä eri puolilla Suomea tai viikoittain kokoontuvina ryhminä. Vertaistukiryhmiä on tarjolla myös pariskunnille ja koko perheelle.

Vertaistukiryhmä itsemurhaa yrittäneiden nuorten ja nuorten aikuisten vanhemmille, kevät 2021

Päivitämme seuraavan ryhmän tiedot nettisivuille, kun tiedämme milloin tiloissamme kokoontuva ryhmä on mahdollista toteuttaa koronatilanne huomioiden. Mikäli haluat saada infon seuraavan ryhmän alkamisesta, voit lähettää siitä pyynnön ja yhteystietosi iek@mieli.fi 

Lisätietoja ryhmästä: Itsemurhien ehkäisykeskuksesta puh. 0800 98 030 (ma-to klo 9-12) tai kriisityöntekijä Harri Sihvola 040 643 2163 / kriisityöntekijä Mari Rantanen 040 844 8368

Kuinka ryhmiin voi osallistua

Ryhmiin on jatkuva haku. Oma kokemus tuen tarpeesta riittää, eikä lähetettä tarvita. Ryhmiin voit hakea lähettämällä yhteystietosi ja hakutoiveesi mieli.fi > tukea ja apua > ryhmissä (linkki lomakkeeseen jokaisen ryhmän kohdalla) tai sähköpostilla iek@mieli.fi  tai soittamalla puh. 040 865 8608 / Pirjo-Riitta Liimatainen, Itsemurhien ehkäisykeskus, ryhmätoiminnan suunnittelija.

Ryhmänohjaaja keskustelee jokaisen hakijan kanssa kahden kesken ennen ryhmän alkua, keskustelussa pohditaan yhdessä muun muassa seuraavia asioita:

  • osallistujan hyötyminen ryhmämuotoisesta tuesta
  • osallistujan mahdollisuus olla mukana ryhmässä koko sen keston ajan sekä
  • onko osallistujalla riittävä psyykkinen ja fyysinen kunto

Läheisensä menettäneiden vertaisryhmiin kannattaa osallistua yleensä vasta silloin, kun menetyksestä on kulunut vähintään puoli vuotta, mutta arviot tehdään yksilöllisesti. Tämä ei kuitenkaan estä hakemasta ryhmään jo aikaisemmassa vaiheessa. Mikäli ryhmään on paljon hakijoita, osallistujavalinnassa etusijalla ovat ne, joilta puuttuu muu tuki. Kaikille ryhmäkerroille on voitava osallistua, eikä ryhmää voi aloittaa, mikäli hakijalla on etukäteen tiedossa olevia esteitä osallistumiselle.

Tukea itsemurhayrityksen jälkeen

Itsemurhien ehkäisykeskuksen tavoitteena on ehkäistä itsemurhia tarjoamalla tukea ja apua itsemurhaa yrittäneille, koska tutkimusten mukaan aiempi itsemurhayritys lisää itsemurhariskiä 60 – 100 kertaiseksi. Ehkäisevän työn ja tukitoimenpiteiden kohdistaminen itsemurhaa yrittäneelle on konkreettinen keino vaikuttaa itsemurhayritysten ja itsemurhien vähenemiseen Suomessa.

Itsemurhien ehkäisykeskuksessa on käytössä Sveitsissä kehitetty ja tutkittu Linity/ASSIP-menetelmä, joka koostuu 3-4 yksilöllisestä tapaamisesta kriisityöntekijän kanssa. Tapaamisilla käydään mm. läpi tapahtumia ennen itsemurhayritystä, toiminnan etenemistä, tilanteen muuttumista hengenvaaralliseksi ja mahdollisuutta sen keskeyttämiseen. Linity/ASSIP-mallin avulla kehitetään itsemurhaa yrittäneen selviytymiskeinoja itsetuhoisen käyttäytymisen ja uuden itsemurhayrityksen ehkäisemiseksi.

Keskus tarjoaa myös tietoa, miten toimia, jos on huolissaan läheisestään ja kuinka rohkaista itsetuhoisista ajatuksista kärsiviä hakemaan apua. Itsemurhien ehkäisykeskuksen koulutustoiminta vahvistaa ammattihenkilöstön valmiuksia tunnistaa ja kohdata itsemurhavaarassa oleva.

MIELI ry on aloittanut itsemurhien ehkäisykeskuksen toiminnan maaliskuussa 2018 Helsingissä ja Kuopiossa.

Itsetuhoiset ajatukset eivät ole erityisen epätavallisia. Jossain vaiheessa elämää itsemurha-ajatuksia on noin 20 prosenttia väestöstä ilman, että tilanne etenee ajatuksista hengenvaaralliseksi teoksi. Itsetuhoisista ajatuksista on kuitenkin hyvä puhua ajoissa, ennen kuin tilanne etenee vaaralliseksi. Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai olet huolissasi läheisestäsi, voit soittaa Kriisipuhelimeen tai kirjoittaa Tukinettiin. Nuorille on tarjolla myös Sekasin-chat. Jos tilanne on edennyt hengenvaaralliseksi, soita 112 tai hakeudu lähimpään päivystykseen.

Lue lisää

Yhteystiedot

Harri Sihvola
Kriisityöntekijä
Itsemurhien ehkäisykeskus

+358 40 643 2163Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Jannecke Lindqvist
Kriisityöntekijä
Itsemurhien ehkäisykeskus

+358 40 643 2699Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Juha Metelinen
Kriisityöntekijä
Itsemurhien ehkäisykeskus

+358 40 508 9099Kuopion Kriisikeskus, Suokatu 27, 70100 Kuopio

Marena Kukkonen
Itsemurhien ehkäisykeskuksen päällikkö

+358 40 669 3070Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Pirjo-Riitta Liimatainen
Kriisityöntekijä, opiskelija-asiat
Itsemurhien ehkäisykeskus, ryhmätoiminnot

+358 40 865 8608Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki