Siirry sisältöön

Linity-malli auttaa itsemurhaa yrittänyttä ja hänen läheisiään

Itsemurhien ehkäisykeskus tarjoaa apua ja tukea itsemurhaa yrittäneelle sekä hänen läheisilleen. Työskentely itsemurhien ehkäisykeskuksella perustuu Sveitsissä kehitettyyn Linity-malliin (englanniksi ASSIP, Attempted Suicide Short Intervention Programme). Linity on lyhenne sanoista lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneelle. Mallin avulla pyritään käsittelemään tapahtunutta itsemurhayritystä sekä ennaltaehkäisemään uusia itsemurhayrityksiä. Linity perustuu tutkittuun tietoon itsemurhan riskiä lisäävistä tekijöistä sekä terapeuttisista keinoista, joiden avulla itsemurhaa voidaan ehkäistä.

Linity-malli ei sovellu asiakkaille, joilla on vakava akuutti päihdeongelma, psykoosisairaus tai useita toistuvia itsemurhayrityksiä. Palvelua on toistaiseksi saatavilla vain suomen kielellä.

Mahdollisuus neljään tapaamiseen

Linity-malli pitää sisällään 3-4 tapaamista itsemurhien ehkäisykeskuksen kriisityöntekijän kanssa.

Ensimmäinen tapaaminen

Ensimmäinen tapaamisella asiakas ja kriisityöntekijä käyvät itsemurhayrityksen yksityiskohtaisesti läpi. Tapaaminen kuvataan videolle.

Toinen tapaaminen

Toisella tapaamisella asiakas ja työntekijä katsovat yhdessä videoidun tapaamisen tallenteen ja pyrkivät löytämään asiakkaan kertomuksesta itsemurhayritykseen johtaneita tekijöitä yhdessä keskustellen.

Kolmas tapaaminen

Kolmannella tapaamisella asiakas ja työntekijä tekevät yhdessä kirjallisen tiivistelmän itsemurhayritykseen johtaneista tekijöistä sekä laativat asiakkaalle henkilökohtaisen turvasuunnitelman. Turvasuunnitelma laaditaan aiempien tapaamisten pohjalta ja sen avulla pyritään löytämään asiakkaalle vaihtoehtoisia toimintatapoja itsemurhaan johtavan käyttäytymisen estämiseksi.

Neljäs tapaaminen

Asiakkaalla on mahdollisuus myös neljänteen tapaamiseen, johon voi kutsua mukaan asiakkaan läheisiä.

Kirjeseuranta jatkuu kaksi vuotta

Tapaamisten lisäksi malliin sisältyy kirjeseuranta. Kriisityöntekijä lähettää asiakkaalle kirjeitä ensimmäisen vuoden aikana noin kolmen kuukauden välein ja sitä seuraavan vuoden aikana puolen vuoden välein. Asiakkaalla on mahdollisuus koko seurannan ajan olla yhteydessä omaan kriisityöntekijäänsä. Kirjeseuranta ei velvoita asiakasta vastaamaan työntekijän lähettämiin yhteydenottoihin.

Linity-mallia tarjotaan MIELI ry:n Itsemurhien ehkäisykeskuksessa Helsingissä ja Kuopiossa, sekä osassa verkoston kriisikeskuksista. Kriisikeskukset, joissa Linity-malli on käytössä, on listattu alla olevalle sivulle.

Lähteet:

Gysin-Maillart, A., Schwab, S., Soravia, L., Megert, M., & Michel, K. (2016). A novel brief therapy for patients who attempt suicide: A 24-months follow-up randomized controlled study of the attempted suicide short intervention program (ASSIP). PLoS medicine, 13(3), e1001968.

Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito: Käypä hoito -suositus, 2020.