Siirry sisältöön

Ammatillisten oppilaitosten henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa avataan maahanmuuttoa mielenterveyden näkökulmasta ja pohditaan, miten mielenterveyttä vahvistetaan kieli- ja kulttuuritietoisesti. Koulutus tarjoaa taustatiedon lisäksi konkreettisia välineitä oppilaitosten arkeen ja opetussuunnitelman toteuttamiseen.  


Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen sinulla on:

  • valmiuksia kohdata maahanmuuttotaustaiset opiskelijat kotoutumista ja mielenterveyttä edistävällä tavalla

  • tietoa maahanmuuton psyykkisestä prosessista ja ymmärrät mahdollisen traumataustan vaikutuksia opiskelulle

  • välineitä opiskelijan mielenterveyden ja mielenterveystaitojen tukemiseen oman työsi kautta.

Koulutuksen sisältö

Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden mielenterveyden edistäminen:

  • suoja- ja riskitekijät, voimavarat ja haasteet
  • minä, me ja muut – mielenterveyttä tukeva yhteisö
  • maahanmuuton kriisiprosessin ja traumataustan huomioiminen
  • opetusaineistoon tutustumista.

Omaehtoiseen opiskeluun koulutuksen jälkeen: Mima-verkkokurssi

Videoita, testejä ja tehtäviä sisältävä Moodle-kurssi käsittelee emotionaalisen turvallisuuden luomista, syrjinnän ehkäisyä ja monikulttuurisia valmiuksia mielenterveyden edistämisen näkökulmasta.

Koulutuksen hinta

Koulutus toteutetaan etänä ja sen hinta on 650 e.