Siirry sisältöön

Hankkeen tavoitteina on

  • vähentää itsemurhia ja itsemurhayrityksiä Lapin hyvinvointialueella,
  • lisätä eri ammattiryhmien osaamista itsetuhoisuuden kohtaamisessa, havaitsemisessa sekä puheeksi otossa ja hoitoon ohjaamisessa
  • lisätä hankealueiden väestön tietoa itsetuhoisuudesta ja itsemurhien ehkäisystä, ja vaikuttaa heidän asenteisiinsa, sekä
  • vahvistaa itsemurhien ehkäisytyötä tekevien yhteistyötä hankealueella verkostotyön avulla.

Hankkeen keskeiset kohderyhmät

  • itsemurhaa yrittäneet ja itsemurhan kautta läheisensä menettäneet henkilöt,
  • sote-henkilöstö ja velkaantuneita kohtaavat ammattilaiset, jotka ovat avainryhminä itsetuhoisten henkilöiden kohtaamisessa, sekä
  • laajemmin hankealueiden väestö, jonka tietoa itsemurhien ehkäisystä pyritään lisäämään sekä vaikuttamaan itsemurhaan liittyviin asenteisiin.

Hankkeen aikana koulutetaan itsemurhavaarassa olevia työssään kohtaavia ammattilaisia itsemurhien ehkäisyn menetelmiin: itsemurhariskin tunnistamiseen ja puheeksiottoon, turvasuunnitelman laatimiseen ja Linity-interventioon.

Itsemurhan tehneiden omaiset on tunnistettu tärkeänä kohderyhmänä ja heille tarjotaan ammatillisesti ohjattuna vertaistukiryhmiä sekä lisätään alueelle vertaistukiryhmäohjaajakoulutusta.

Itsemurhien ehkäisyohjelman tavoitteita toteutetaan myös viestinnän keinoin asenteisiin vaikuttamalla.

MIELI ry hallinnoi ja koordinoi ITRO-hanketta. Osatoteuttajina ovat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Lapin hyvinvointialue, Lapin ensi- ja turvakoti ry:n Kriisikeskus, Kriisikeskus Turvapoiju (Mieli Meri-Lapin mielenterveys ry) ja Surunauha ry.

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/itsemurhien-ehkaisy-hankkeet#Itsemurhien_ehk%C3%A4isy_riskiryhm%C3%A4interventioiden_ja_osaamisen_juurruttamisen_kautta_ITRO_2.0