Gå till innehåll

Beskrivning av utbildningen

I Barnets sinne -utbildningen får personal inom småbarnsfostran bekanta sig med främjandet av den psykiska hälsan. Man får inspirerande verktyg för att stärka barnets psykiska hälsa inom småbarnspedagogik. Målgrupp: personal inom småbarnspedagogik. Omfattning 3 t (2 t via Teams).

Kompetensmål

Efter utbildningen

 • vet  deltagaren vad främjande av den psykiska hälsan betyder

 • vet deltagaren hur man kan stärka och främja barnets psykiska hälsa inom småbarnspedagogik

 • har deltagaren verktyg för det egna arbetet utifrån materialet Barnets sinne

Innehåll i utbildning

Föreläsning:

 • att främja barnets välbefinnande och psykiska hälsa inom småbarnspedagogik

 • att uppmuntra och inspirera de som arbetar med barn att bli medvetna om betydelsen av psykisk hälsa för barnets välbefinnande

Workshops:

 • metoder att främja barns möjligheter att öva och lära sig vänskaps-, känslo- och andra psykiska färdigheter med lek, berättelser, musik och konst 

  • Vennys och Eeros vackra bilder – i denna workshop bekantar man sig hur konst, särskilt konstbilder, kan användas för att främja barnets psykiska hälsa

  • Djurbarnens liv -dockteater – i denna workshop lär man sig metoder som hjälper barn att öva känslo- och vänskapsfärdigheter.

  • Deltagarna i Posterworkshopen utvecklar sina kunskaper med hjälp av planscher.

Priset på utbildning

Gratis för kommuner och förskolor.

Omfattning 3t: 750€

Omfattning 2t (via Teams): 450€

Ta kontakt

Minna Lindström

Sakkunnig
040 357 2758
fornamn.efternamn@mieli.fi

Mer om