Siirry sisältöön

MIELI Kriisikeskus Vihti

MIELI Kriisikeskus Vihti tarjoaa lyhytkestoista keskusteluapua kriisistä selviytymisen tueksi Länsi-Uudellamaalla Vihdissä, Lohjalla ja Karkkilassa.

Itsemurhaa yrittäneiden hoito on varmistettava

Jokaisella itsetuhoisella ihmisellä tulee olla oikeus tulla kohdatuksi ja saada Käypä hoito -suosituksen mukaista hoitoa. Terveydenhuollon rooli itsemurhien ehkäisyssä on keskeinen.

Miehet haluavat pärjätä yksin kuormittavissa tilanteissa

Mitä kuuluu miesten mielenterveydelle juuri nyt? Ainakin siinä mielessä vanhaa tuttua, että miehet hakevat edelleen harvemmin ja myöhemmässä vaiheessa apua vaikeissa elämäntilanteissa kuin muut. Miehet tekevät enemmän itsemurhia ja kärsivät enemmän päihdeongelmista. Miksi? Mikä miehen roolissa ja mieheksi kasvamisessa ajaa tähän, ja mitä asialle voitaisiin tehdä?

Läheisen kuolema pysäyttää

Jossain elämänsä vaiheessa jokainen meistä kohtaa läheisen ihmisen kuoleman. Suru on aina yksilöllinen kokemus, jolla ei ole päätepistettä.