Siirry sisältöön

Esikouluikä

Esikoululainen haluaa olla iso, mutta toisaalta kaipaa myös sitä, että voi olla vielä pieni. Vanhemman tehtävänä on antaa turvaa sekä tarjota kiireettömyyttä. Esikoululainen tarvitsee kannustusta ja kehuja arjen tilanteissa.

Leikki-ikä

Leikki-ikäinen on innokas uusien asioiden ja aikuisen asettamien rajojen kokeilija. Vanhemman avulla lapsi opettelee erilaisten tunteiden sanoittamista, ilmaisua ja säätelyä.

Vauva-aika

Jokainen vauva tarvitsee elämäänsä hänestä huolehtivan vanhemman. Ilman vanhemman apua vauva ei pärjää. Vauva-aika on sitovaa ja saattaa koetella vanhemman jaksamista. Vanhemman onkin välttämätöntä huolehtia vauvan ohella myös itsestään.

Odotusaika

Lapsen mielen hyvinvointi alkaa rakentua jo ennen syntymää. Vanhemman mielikuvat vauvasta, vanhemmuudesta ja muuttuvasta arjesta ennakoivat lapsen ja vanhemman välisen suhteen muodostumista. Vanhemman fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi heijastuu lapseen jo odotusaikana.

Isä pitää lasta sylissä. Äiti hymyilee vieressä.

Vanhemmuus

Mielenterveyden pohja luodaan lapsuudessa. Lapsen mielenterveyden rakentumisessa keskeinen rooli on vanhemmilla. Vanhempi toimii lapselle arvokkaana mallina ohjatessaan ja tukiessaan tavallisissa arjen tilanteissa. Turvallisen aikuisen seurassa lapsen on hyvä kasvaa ja kehittyä eri ikäkausina.

Toimiva lapsi ja perhe -perheinterventio

Toimiva lapsi & perhe (TLP)- perheinterventio (ks. Lapset puheeksi-/Beardslee perheinterventioksi) on työtapa, joka on kehitetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja ongelmien ehkäisyyn, tilanteissa kun vanhemmalla on vaikeaa.

Lapsen käsi isän kädessä

Vanhemmuustaidot

Vanhemmuuteen kasvu on pitkäkestoinen prosessi ja siihen vaikuttavat niin omat lapsuudenkokemukset kuin yhteiskunnalliset arvot, kulttuuri ja aika. Vanhemmuus ei edellytä täydellisyyttä, eikä sen tulisi olla suorittamista. Riittävän hyvä vanhemmuus riittää.

Tasapainoinen perhearki

Toimiva arki vaikuttaa sekä lasten että aikuisten mielenterveyteen. Toisaalta myös mielenterveys vaikuttaa arjen sujumiseen. Arjessa tehtävillä suotuisilla valinnoilla voidaankin vahvistaa mielenterveyttä.