Siirry sisältöön
Mielenterveyden käsi -juliste. Kun pidämme huolta arjen rytmistä, unesta ja levosta, ravinnosta, liikkumisesta, ihmissuhteista, harrastuksista ja luovuudesta pidämme samalla huolta mielen hyvinvoinnistamme.

Mielenterveyden käsi -juliste

Mielenterveyden käsi -juliste toimii keskustelun herättäjänä ja muistuttaa, miten voimme arkisilla valinnoillamme vaikuttaa mielenterveyteemme.

Esitelkää Mielenterveyden käsi -juliste. Kertokaa myös mitä mielenterveys on, ja että mielenterveyttä voi vahvistaa pienillä arkisilla teoilla ja valinnoilla: ”Mielenterveys auttaa tekemään arjesta sujuvaa. Tasapainoisessa arjessa Mielenterveyden käden eri osa-alueet ovat sopusoinnussa keskenään.” 

Vanhempainiltamateriaalin avulla vanhemmat asettuvat nuorensa asemaan ja tarkastelevat sitä, miten Mielenterveyden käden eri osa-alueet näyttäytyvät nuoren arjessa. Miten osa-alueiden riittävän hyvästä toteutumisesta voisi huolehtia? Miten vanhempi voi olla tässä tukena?

Jakakaa vanhemmat pienryhmiin. Mikäli osallistujia on vähän, jakakaa osallistujat pareiksi tai käykää yhteinen keskustelu koko ryhmän kanssa.  

Antakaa jokaiselle pienryhmälle / parille Mielenterveydenkäsi juliste tai A4 koossa tulostettu versio.

Tehtävän anto: Ohjatkaa vanhemmat keskustelemaan annettujen apukysymysten avulla Mielenterveyden käden eri osa-alueiden merkityksestä sekä siitä, miten eri osa-alueet toteutuvat nuoren / perheen arjessa. Ohjatkaa vanhempia jakamaan omakohtaisia kokemuksia nuoren / perheen arjesta sekä hyväksi koettuja käytännön vinkkejä. Korostakaa yhteisen keskustelun tarjoavan vanhemmille vertaistukea. Kokemus kuulluksi tulemisesta tukee vanhemmuutta ja jaksamista.  

Uni ja lepo: Miten toteuttaa riittävä uni ja lepo sekä keholle että mielelle? Miten tauottaa aikaa laitteilla ja koneilla?  

Ravinto ja ruokailu: Millaiset ravitsemustottumukset tukevat jaksamista? Mitä hyvää perheen yhteiset ruokailuhetket tuovat?  

Ihmissuhteet ja tunteet: Millaisia tunteita nuorellasi esiintyy päivän aikana? Mitkä asiat tuottavat iloa? Ketkä ovat nuorelle tärkeitä ihmisiä? Kenelle kanssa nuori voi jakaa ajatuksiaan, tuntemuksiaan ja kokemuksiaan? Kenen kanssa nuori viettää mielellään aikaa?  

Liikkuminen ja kehonkuuntelu: Millainen liikkuminen tuo hyvää olo ja mieltä? Miltä keho tuntuu silloin, kun keho ja mieli voi hyvin? Miten aikuisena voit auttaa nuorta rentoutumaan ja rauhoittumaan? 

Vapaa-aika ja luovuus: Millainen tekeminen vie ajatukset irti arjesta?   

Arjen rytmi ja arvot: Miten opiskelu, harrastukset, ja muut vastuut vaikuttavat nuoresi arjen toimivuuteen ja rytmistä huolehtimiseen? Miten nuoren tärkeinä pitämät asiat näkyvät arjen valinnoissa?

PIENRYHMÄ-/PARIKESKUSTELUIDEN PURKU:

Ohjatkaa vanhempia nostamaan esiin nuoren elämään liittyvät tyypilliset ilmiöt Mielenterveyden käden eri osa-alueiden osalta.  Ohjatkaa vanhempia kertomaan käytännönvinkkejä siitä, miten aikuinen voi tukea Mielenterveyden käden eri osa-alueiden riittävän hyvää toteutumista nuoren arjessa.  

Perheille annettava kotitehtävä: Vanhempi arvioi asteikolla 1-5, miten hyvin eri osa-alueet toteutuvat nuoren osalta. Vanhempi pyytää nuorta tekemään saman eli arvioimaan asteikolla 1-5 omaa mielenterveyden kättään. Käden sormineen voi myös piirtää paperille siinä kokosuhteessa, jossa kokee eri osa-alueiden toteutuvan (suuri sormi = asia kunnossa, kutistunut sormi = tilanne tyydyttävä, puuttuva sormi = asia kaipaa muutosta). Lopuksi nuori ja vanhempi keskustelevat yhdessä tekemistään havainnoista. Miten kunnossa olevat osa-alueet on mahdollista ylläpitää? Miten tilannetta voisi kohentaa muutosta kaipaavien osa-alueiden osalta? Mitä nuori voi itse tehdä, miten vanhempi voi olla nuoren tukena?

+ Vinkki: Millainen on vanhemman oma Mielenterveyden käsi? Hyvinvoiva ja omasta jaksamisesta huolehtiva vanhempi on nuoren etu.  

Mietitään Mielenterveyden käsi -julistetta apuna käyttäen, millaiset asiat vähentävät ja heikentävät kunkin omassa arjessa mielen hyvinvointia (nuori/vanhempi).

Kerätään erilaisia asioita listaksi. Tämän voi tehdä myös ryhmänä tai parin kanssa.

Antakaa mielikuvituksen laukata. Millaiset asiat esimerkiksi unen ja levon sormessa heikentävät mielen hyvinvointia, entä muiden osa-alueiden osalta? Keskustellaan sen jälkeen, miten kirjoittamamme listan asioita muuttamalla saamme myönteisiä vaikutuksia aikaan mielen hyvinvoinnille.

Sivua muokattu 29.11.2022