Siirry sisältöön

Hyvän mielen työpaikka -merkki: Valiolla mielen hyvinvointi on kaikkien asia

Valiolla on tehty viime vuosina paljon henkilöstön mielen hyvinvoinnin parantamiseksi. Työterveyden palveluja on lisätty ja jokavuotisilla mielenterveyden teemaviikoilla jaetaan työkaluja itsestä huolehtimisen tueksi. Matka on kesken mutta Valiolla on sitouduttu vahvasti tekemään töitä mielen hyvinvoinnin eteen.

Kun Valiolle myönnettiin jo toistamiseen Hyvän mielen työpaikka -merkki vuoden 2022 lopulla, yrityksessä iloittiin. MIELI ry:n myöntämä tunnustus ei toki ollut täydellinen yllätys, sillä tietoisuutta mielen hyvinvoinnista sekä osaamista sen tukemisessa on kasvatettu määrätietoisesti jo useita vuosia.

Valiolla on kuunneltu niin henkilöstön toiveita kuin työterveyden viestejäkin, jotta kehittämistarpeet on saatu kartoitettua. Palveluita mielen hyvinvoinnin tueksi on kehitetty.

”Meillä henkilöstön hyvinvointi on osa yrityksen sosiaalista vastuuta. Se on selvää meille kaikille”, sanoo Paula Viikari, joka työskentelee Valiolla strategisen hyvinvoinnin tiimissä.

Yrityksen vastuullisuusraportissa onkin laajasti esillä Hyvän mielen työpaikka -tunnustus.

Merkki on kehitetty arviointityökaluksi siihen, miten mielenterveys työpaikoilla huomioidaan. Se rohkaisee kiinnittämään huomiota mielenterveyttä suojaaviin ja kuormittaviin tekijöihin. Merkki on myös tunnustus siitä, että työpaikka sitoutuu mielenterveyden suunnitelmalliseen vahvistamiseen.

Teemaviikoilla keskitytään arjen hyvinvointiin

Työhyvinvointi nähdään Valiolla moniulotteisena asiana, johon kuuluvat työterveys, työyhteisötaidot, hyvä johtaminen sekä mielen hyvinvoinnin teemaviikot.

Työterveyden ja -hyvinvoinnin palveluja on lisätty yrityksessä viime vuosina. Mielen hyvinvoinnin tukemiseksi koko henkilöstölle on tarvittaessa saatavilla muun muassa lyhytterapiaa, matalan kynnyksen työterveyspsykologipalveluja sekä erilaisia verkkopalveluita.

Kahdesti vuodessa järjestettävien mielen hyvinvoinnin teemaviikkojen tavoitteena on jakaa tietoja, taitoja ja työkaluja itsestä huolta pitämisen tueksi.

”Rakennamme teemaviikot valiolaisten arjesta nousseiden aiheiden ympärille. Niitä ovat hyvä uni, riittävät voimavarat, vahva mieli ja toimiva arki”, kertoo Viikari.

Juuri teemaviikoista tuli MIELI ry:ltä erityiskiitos tunnustuksen myöntämisen yhteydessä, samoin kokonaisvaltaisesta näkökulmasta mielen hyvinvointiin.

Mielenterveyden haasteisiin ajoissa kiinni

Alkusysäys aiempaa systemaattisemmalle mielen hyvinvoinnin huomioimiselle saatiin Valiolla vuonna 2020. Ensimmäiset mielen hyvinvoinnin teemaviikot järjestettiin jo seuraavana keväänä. Tuolloin koko yhteiskunnassa oli huomattu, että mielenterveysongelmat olivat kovassa nousussa koronapandemian myötä.

”Olemme ylpeitä Hyvän mielen työpaikka -merkistä, sillä se kertoo, että teemme jotain oikein. Tunnustus näin isolle yritykselle on hyvin tärkeä.”

”Mielenterveyteen liittyvät haasteet muuttuvat helposti mutkikkaiksi, jos niihin ei päästä ajoissa kiinni. On aina parempi ennaltaehkäistä ongelmia kuin hoitaa niitä”, sanoo Paula Viikari.

Hän iloitsee positiivisesta kehityssuunnasta siinä, että mielen hyvinvoinnista puhutaan nyt aiempaa avoimemmin työpaikoillakin.

Henkilöstökysely kertoo, missä mennään

Anonyymi Valio Voice -henkilöstökysely, jonka yhtenä teemana on mielen hyvinvointi, otettiin käyttöön joitakin vuosia sitten. Se toimii yhtenä yrityksen omana mittarina siihen, miten mielen hyvinvoinnista huolehditaan.

”Syksyllä 2021 mielen hyvinvoinnin tuki nousi vastauksista yhdeksi asiaksi, jonka fiksaamisella olisi iso merkitys henkilöstön hyvinvoinnille. Seuraavassa kyselyssä aihe ei enää noussut korjauskohteeksi”, iloitsee Paula Viikari.

Sairauspoissaoloja seurataan tiiviisti, mutta vertailua hankaloittaa korona, joka on sotkenut tilastoja jo kolmen vuoden ajan. Koronaan liittyvien poissaolojen osuus on ollut niin suuri, että aina ei voida tietää, onko koko poissaolojakson syy vain korona vai liittyikö asiaan jotain muutakin.

”Valiolla tehdään hyvin paljon myös fyysistä työtä tuotannon ja logistiikan puolella, joten tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat meillä suurin sairauspoissaolojen syy. Niidenkin taakse piiloutuu välillä myös mielenterveyteen liittyviä diagnooseja”, selventää Viikari.

Tavoitteena entistä vähemmän diagnooseja

F-diagnoosit, jotka kertovat jollakin tavalla mielen pahoinvoinnista, ovat yhteiskunnassa lisääntymässä, ja ne ovat usein myös työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla. Valiolla tavoitteena on saada nämäkin diagnoosit vähenemään.

Kehityskaaret näissä asioissa ovat kuitenkin pitkiä, eivätkä asiat tapahdu nopeasti. Viikari uskoo, että oikealla tiellä silti ollaan.

”Kaikenlaiset työn mukautukset, kuten osa-aikatyö, lyhennetty työaika ja tehtäväkierto, ovat käytössä. Toimistotyötä on mahdollista tehdä hybridimallilla.”

Mieli vahvana työssä ja kotona

Jos Paula Viikarilta kysyy, kenellä on loppujen lopuksi vastuu hyvinvoinnin johtamisesta, hänen mukaansa helppo vastaus kuuluisi: yrityksen johdolla.

”Mutta kyllä vastuu omasta hyvinvoinnista on oikeasti jokaisella työntekijällä itsellään. Voimme tukea työhyvinvointiasioissa, mutta ei niitä voi ulkoistaa”, hän pohtii.

”Iso tavoite on se, että kaikki valiolaiset onnistuisivat pitämään oman mielensä vahvana työssä ja kotona. Kaikkein ylimpänä tavoitteena yrityksessä on nolla työuupumusta.”

Se on tietenkin haastava tavoite.

”Meillä lähtösysäys mielen hyvinvointiin panostamiselle tuli yrityksen toimitusjohtajalta. Siten se on selkeä mandaatti meille kaikille”, iloitsee Paula Viikari.

Hyvän mielen työpaikka -merkki kannustaa jatkamaan työtä.


Miksi Valiolle on tärkeää työntekijöiden mielenterveys?

Video: Jukka Rapo

Valio

Toimiala: Elintarvikkeet, pääasiassa maitotuotteiden jalostaminen ja markkinointi

Liikevaihto: 2 miljardia euroa

Henkilöstö: Noin 4 000

Sivua muokattu 15.5.2023


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: