Siirry sisältöön

Kaverin kanssa elämä maistuu paremmalta

Ihmisen elämänmittaisen mielenterveyden kannalta tärkeitä tunne -, tietoisuus - ja vuorovaikutustaitoja opitaan jo lapsena yhdessä kaverin kanssa. Sen vuoksi jokaisella tulisi olla ainakin yksi kaveri eikä ketään saa jättää ulkopuolelle.

Koulujen ja päiväkotien aloittaessa uuden syyslukukauden lasten arjessa mukana olevat Vaasan ja Flora muistuttavat ystävän merkityksestä Kaveruusjulistuksella ja tukemalla mielenterveysjärjestö Mieli ry:n ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä lasten ja nuorten parissa.

”Jokaisella pitäisi olla ainakin yksi kaveri, sillä meitä ei ole luotu elämään yksin. Tarvitsemme toisesta ihmisestä heijastuspintaa tunteillemme ja jakamaan yhteistä iloa. Kaveritaitoihin kytkeytyy läheisesti tunnetaidot, joita voi opetella ja treenata kuin fyysistä kuntoa”, kertoo asiantuntija Riikka Nurmi Mieli ry:stä.

Vaasan ja Flora lahjoittavat 30 000 euroa mielenterveysosaamisen lisäämiseksi kouluissa. Summalla voidaan kouluttaa satojen aikuisten mielenterveysosaamista, joka puolestaan auttaa yli 5 000 lasta oppimaan ja harjoittelemaan mielenterveystaitoja.

”Tunnetaidoilla tarkoitetaan tunteiden tunnistamista, nimeämistä, ilmaisemista ja tunnesäätelyä. Ne ovat taitoja, jotka auttavat toimimaan ryhmässä, kun tulee pahaa mieltä aiheuttavia, haastavia tunteita. Ensimmäisestä koulupäivästä lähtien harjoitellaan aikuisen avulla leikkiin mukaan menemistä ja leikkiin pyytämistä, empatiaa sekä miten toimitaan, kun kiukuttaa tai tulee riitaa. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja treenataan läpi kouluvuosien. Hyvinvointi ryhmässä on tutkimusten mukaan suorassa yhteydessä oppimistuloksiin”, jatkaa Nurmi.

Tunnetaitojen opiskelu suomalaisissa kouluissa hyvässä nosteessa 

Mieli ry tekee ennaltaehkäisevää työtä, kuten kouluttaa kasvatustyötä tekeviä aikuisia ja laatii arjen kasvatustyön tueksi opetusaineistoja yhdessä koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

”Tunne- ja kaveritaitojen opetus on ollut hyvässä nosteessa viimeisten vuosien aikana ja niitä koulutetaan jo laajalti varsinkin alakoulun osalta. Tutkimukset osoittavat, että säännöllinen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettelu auttaa lasta hallitsemaan omaa käytöstä suurienkin tunteiden keskellä. Koulussa hyvät tunne- ja kaveritaidot auttavat ehkäisemään kiusaamista, vähentävät opettajilta kiistojen selvittelyyn menevää aikaa sekä parantaa yleistä oppimisilmapiiriä, kun ryhmässä tulee vähemmän pahantuulisuutta ja kiukunpuuskia”, kertoo Nurmi.

Vaasan ja Floran yhteinen Kaveruusjulistus tukee Mieli ry:n työtä ja muistuttaa tärkeästä asiasta.

”Haluamme kaverimme Floran kanssa muistuttaa lapsia, nuoria ja vanhempia kaveruuden tärkeydestä – siitä, miten elämä maistuu paremmalta, kun sen kokee yhdessä. Hyvien kaveri- ja mielenterveystaitojen opettelu lapsena kantaa pitkälle aikuisuuteen. Haluamme teollamme nostaa ystävyyden tärkeän aiheen esille näin koulujen alkaessa ja tukea Mieli ry:n arvokasta työtä lasten ja nuorten parissa”, sanoo Vaasan Senior Brand Manager Katja Willberg.

Ota yhteyttä

Riikka Nurmi

Asiantuntija, Varhaiskasvatus ja koulut -yksikkö
+358 40 678 7392
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Anette Koivisto

Varainhankinnan asiantuntija, yritysyhteistyö
+358 40 776 2792
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: