Siirry sisältöön

MIELI ry:n lausunto kotoutumislain muutoksista

MIELI ry:n lausunnon mukaan kotoutumislaissa ja korvauksissa tulisi huomioida ihmisten yksilöllinen tilanne ja haavoittuvassa asemassa olevat.
Ryhmä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä keskustelemassa

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt MIELI ry:ltä lausuntoa liittyen Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8329/2023).

MIELI ry katsoo lausunnossaan, että kotoutumisajan lyhentäminen heikentää kotoutumisen palveluita tärkeästä alkuvaiheesta, johon tutkimusten perusteella kannattaa juuri panostaa.

Kotoutumislain piiriin kuuluu hyvin erilaisia ihmisiä ja erilaisilla taustoilla koulutustason, terveyden- ja hyvinvoinnin ja perhetaustan suhteen. Kotoutumislaissa ja korvauksissa tulisikin huomioida ihmisten yksilöllinen tilanne ja erityisesti erityisen haavoittuvassa asemassa olevat. Kaikki eivät pysty etenemään kotoutumistoimenpiteissä samalla tahdilla kuin toiset, esimerkiksi perhetilanteen, pitkäaikaissairauden ja vammaisuuden vuoksi.

Jos kotoutumisen tuki heikkenee ja jää pahimmillaan kesken, on sillä pitkäaikaisia vaikutuksia.

Tulkkikulujen leikkaaminen liian aikaisin vaikuttaa merkittävästi henkilön mahdollisuuden asioida, hoitaa asioitaan ja saada asianmukaista palvelua ja oikeaa tietoa liittyen esimerkiksi kotoutumiseen liittyviin toimenpiteisiin, terveyteen ja sen hoitamiseen.

MIELI ry ei kannata alaikäisenä yksin maahan tulleiden nuorten tuen vähentämistä ja ikärajan laskemista 25 ikävuodesta 23 vuoteen. Yksin maahan alaikäisinä tulleet ovat erittäin haavoittuvassa asemassa olevia nuoria, joilla on hyvin vähän tai ei ollenkaan vanhempiin rinnastettavia aikuisia tai muuta lähiyhteisön tukea.

Sivua muokattu 1.11.2023

Ota yhteyttä

Sanna Vesikansa

Johtaja, Kriisitoiminnot
+358 40 745 9586
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Suvi Purhonen

Hankepäällikkö, Kriisitoiminnot
Radikalisoitumisen ennaltaehkäisy, resilienssi ja mielenterveys RE-MAP-hanke
+358 40 121 6780
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: