Siirry sisältöön

Mieliystävällisemmän työelämän eteen tarvitaan tekoja

Mielenterveys ja siitä huolehtiminen ovat tärkeä osa työelämää. Jokainen organisaatio voi tehdä tekoja mieliystävällisemmän työelämän eteen.
Kolme ihmistä kahvipöydän ääressä

Vappu 1.5. on työn juhla. Juhlaan onkin aihetta. Moni asia on nykytyöelämässä paremmin kuin 100 vuotta sitten. Paikalleen ei voi kuitenkaan jäädä. Liian moni kuormittuu työssä henkisesti ja mielenterveyteen liittyvien sairauspoissaolojen määrä on ollut kasvussa jo pitkään. Korona-ajan myötä muuttuneet työn tekemisen tavat haastavat työntekijöitä ja työpaikkoja. Työelämän on muututtava mieliystävällisemmäksi.

”Tulevaisuuden työelämä on jo täällä. Siinä mielenterveys nähdään voimavarana ja koko työyhteisön ja organisaation asiana. Kannustammekin jokaista työpaikkaa tarkastelemaan omia toimintatapojaan ja ottamaan mielenterveyden huomioon kaikissa arjen toiminnoissa ja rakenteissa,” kommentoi Sari Nuikki MIELI ry:n Työelämän mielenterveys -yksiköstä.

Mieliystävällisemmän työelämän manifesti – seitsemän teesiä mielenterveyden vahvistamiseksi työpaikoilla

  1. Mielenterveys nähdään pääomana, joka lisää organisaation elinvoimaisuutta ja auttaa menestymään myös muutostilanteissa.
  2. Jokaista työyhteisön jäsentä arvostetaan. Kaikkia kohdellaan kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti.
  3. Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus innostua, onnistua, kokea työn imua ja palautua työn aiheuttamasta kuormituksesta.
  4. Vaalitaan työilmapiiriä, jossa on turvallista oppia uutta, tehdä virheitä ja ottaa kantaa.
  5. Inhimillisyys, välittäminen ja vaikeuksissa tukeminen nähdään vahvuutena.
  6. Työntekijöiden mielenterveyden vahvistamiseksi tehdään konkreettisia tekoja.
  7. Mielenterveyttä kuormittavista ja edistävistä asioista keskustellaan. Myös mielenterveyden ongelmista puhutaan avoimesti niihin liittyvän häpeäleiman hälventämiseksi.

Ota yhteyttä


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: