Siirry sisältöön

Työhyvinvointia ei voi ulkoistaa – Sisältökokonaisuus organisaatioiden sosiaalisesta vastuusta

Mitä tarkoittaa sosiaalinen vastuu ja kuinka se ilmenee? Kolmen artikkelin sisältökokonaisuudessa pohditaan sosiaalisen vastuun yhteyttä organisaatioiden hyvinvointiin.

Tuotimme kolme artikkelia sosiaalisesta vastuusta, mielenterveydestä, työhyvinvoinnista ja organisaatioiden monimuotoisuusjohtamisesta.

Mitä tarkoittaa sosiaalinen vastuu ja kuinka se ilmenee? Kuinka vastuullisuus liittyy työelämän mielenterveyteen? Kuinka työhyvinvointia kehitetään? Artikkeleissa pohditaan laajan kattokäsitteen, sosiaalisen vastuun yhteyttä organisaatioiden hyvinvointiin.

Kokonaisuuden ovat tuottaneet MIELI ry:n Työelämän mielenterveys -yksikkö ja viestintä.

Sosiaalinen vastuu ulottuu henkilöstön mielen hyvinvointiin

Sirpa Väänänen

Jutussa Sosiaalinen vastuu ulottuu henkilöstön mielen hyvinvointiin MIELI ry:n suunnittelija Sirpa Väänänen pohtii mielenterveyttä osana sosiaalista vastuuta.

Työpaikoilla on ratkaiseva rooli huolehtia työntekijöiden mielenterveyden edellytyksistä arjessa.

”Organisaatioiden olisi hyvä pysähtyä pohtimaan työn tekemisen vaikutuksia eli sen jättämää jälkeä työntekijöiden mielen hyvinvointiin”, toteaa Hyvän mielen työpaikka -merkistä vastaava Sirpa Väänänen MIELI ry:stä.  

”Käytännössä tämä tarkoittaa sen puntarointia, mikä työssä vahvistaa tai kuormittaa mieltä, ja miten kokonaisvaltaisesti työpaikalla tuetaan työhyvinvointia ja mielenterveyttä.

Työhyvinvointia ei voi ulkoistaa

Alkon henkilöstön kehittämispäällikkö Elisa Venäläinen

Jutussa Työhyvinvointia ei voi ulkoistaa Alkon henkilöstön kehittämispäällikkö Elisa Venäläinen korostaa, että hyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, ei irrallisia temppuja. Se kulkee läpi organisaation kaikkien tasojen.

”Alko on sitoutunut pitkäjänteisesti henkilöstön hyvinvoinnin, mielenterveyden ja työkyvyn tukemiseen ja edistämiseen. Saamamme Hyvän mielen työpaikka -merkki on tärkeä viesti henkilökunnalle ja ulospäin siitä, että otamme työhyvinvoinnin ja sen edistämisen tosissaan”, kertoo Venäläinen.

Monimuotoisuus on osa Alkon työhyvinvoinnin tavoitteita. Vaikka työkalupakki on kunnossa, se ei vielä takaa työhyvinvointia.

”Mallit ja ohjeet punnitaan arjessa. Tärkeää on, miten hyvin ihmiset kokevat tulleensa kohdatuiksi ja kuulluiksi”, muistuttaa Elisa Venäläinen.

Sosiaalinen vastuu auttaa yrityksiä menestymään

Neljä ihmistä palaverissa pöydän ääressä.

Jutussa Sosiaalinen vastuu auttaa yrityksiä menestymään yritysvastuuasiantuntija Veera Iija pohtii sosiaalisen vastuun käsitettä. Monimuotoisuusjohtaminen on sosiaalisen vastuun osa.

”Monimuotoisuus tarkoittaa erilaisten ihmisten osaamisen, tietojen ja taitojen ottamista hyötykäyttöön”, Veera Iija kuvaa.

Monimuotoisessa yhteisössä on turvallista esittää mielipiteitä: erilaisia näkemyksiä kuullaan ja arvostetaan. Vastuullisissa työyhteisöissä ei ole syrjintää tai kiusaamista ja niiden kitkemiseen on työkaluja.

”Usein erilaisuuden ymmärtäminen ja arvostaminen on haaste. Monimuotoisuus ei synny tyhjästä, vaan vaatii usein paljon työtä, sitoutumista ja vuoropuhelua.”

Lisätietoja

Sirpa Väänänen

Asiantuntija, Projektikoordinaattori, Nuoret-yksikkö, Ympäristö ja tulevaisuus mielessä -hanke
+358 40 6791 501
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Tutustu Työelämän mielenterveys -palveluihin

Smart casual pukeutuneita ihmisiä ilmeisesti työpalaverissa vitsailemassa

Hyvän mielen työpaikka® -merkki

Hyvän mielen työpaikka® -merkki on kannustin, joka rohkaisee edistämään mielenterveyttä työpaikoilla. Se on työväline mielenterveyden edistämisen arviointi- ja kehittämistyöhön.

Työelämäkuva neljä ihmistä kokouksessa

Mieli työssä® -koulutus

Mieli työssä® -koulutukset vahvistavat koko työyhteisön voimavaroja tarjoamalla tietoa ja työkaluja mieliystävällisemmän työympäristön rakentamiseen. Ota yhteyttä ja räätälöidään koulutus teidän työyhteisönne tarpeisiin!

Yrittäjän hyvinvointityö

MIELI ry toteuttaa yrittäjille suunnattuja hyvinvointikoulutuksia sekä ammatillisesti ohjattuja hyvinvointiryhmiä. Tavoitteena on vahvistaa yrittäjien hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Sivua muokattu 28.1.2022