Siirry sisältöön

Vahvuuspakka-työväline palkittiin Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyökilpailussa

Vahvuuspakka-työväline kannustaa myös omien vahvuuksien tarkasteluun ja tukee samalla nuoren kanssa työskentelevän ammattilaisen hyvinvointia.
Johanna Roti

Johanna Rotin opinnäytetyö on palkittu Nuorisotutkimusseuran parhaana nuorisotutkimuksellisena opinnäytetyönä YAMK-sarjassa. Työssä kehitettiin yhteistyössä MIELI ry:n kanssa Vahvuuspakka-työväline, jonka tarkoituksena on antaa nuorten parissa toimiville ammattilaisille valmiuksia tunnistaa nuorten vahvuuksia. Työväline kannustaa myös omien vahvuuksien tarkasteluun ja tukee samalla nuoren kanssa työskentelevän ammattilaisen hyvinvointia.

Johanna Rotin opinnäytetyössä ”Vahvuuspakka – vahvuudet voimavaraksi: työväline mielenterveyden edistämiseen vahvuuksien tunnistamisen avulla” lähtökohtana on nuorten luonteenvahvuuksien ja mielenterveyden välinen yhteys. Mitä vahvempi nuoren kokemus omasta luoteenvahvuudesta on, sitä positiivisemmaksi hän kokee oman mielenterveytensä [1]. Vahvuuksien ja tunnistaminen on avainroolissa mielenterveysosaamisen vahvistamisessa [2].

– Haastavassa elämäntilanteessa olevilla nuorilla on paljon vahvuuksia ja voimavaroja. On merkityksellistä tarjota nuorille ongelmapuheen sijaan onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa heissä toiveikkuutta ja tulevaisuususkoa. Vahvuuspakka mahdollistaa tavoitteellisen ja nuorilähtöisen työskentelyn sekä vahvistaa työntekijöiden osaamista. Pienin askelin eteneminen ja edistymisen konkreettinen kuvaaminen tuovat sekä nuorille että työntekijöille onnistumisen kokemuksia, Johanna Roti kertoo.

Hyötyä myös työilmapiirin parantamiseen

Vahvuuspakka-menetelmän käyttö nuoren hyvinvoinnin tukemisen välineenä lisää hyvinvointia myös työyhteisön sisällä, sillä vahvuudet ja yrittämiset huomioiva ilmapiiri lisää työssä jaksamista ja onnistumisen kokemuksia. Kun erehdykset ja toisten vahvuudet tunnustava ilmapiiri on arkea työyhteisössä, se välittyy myös toiminnan piirissä olevien nuorten kohtaamisiin.

– Nuorten parissa toimivat ammattilaiset ovat antaneet positiivista palautetta korttien monikäyttöisyydestä ja konkreettisista vinkeistä käytön tueksi.  Perinteisiin vahvuuskortteihin verrattuna Vahvuuspakka on mahdollistanut paljon syvällisemmän työskentelyn, sillä materiaalit herättävät keskustelua ja esittävät pohtivia kysymyksiä tuoden myös vahvuuksien mahdollisen ali- tai ylikäytön negatiiviset puolet esille, kertoo MIELI ry:n asiantuntija Katri Peräaho.

Nuoret puolestaan ovat pitäneet siitä, että ovat saaneet itse valita mieluisimman tavan työskennellä vahvuuksien parissa. ”En ollut ajatellut, että vahvuuksiin liittyy näin paljon eri puolia”, totesi palautteessaan eräs materiaaleja käyttänyt etsivän nuorisotyön palveluiden piirissä oleva nuori.


[1] Ahrnberg, H.; Appelqvist-Schmidlechner, K.; Mustonen, P.; Fjörd, S. & Aktan-Collan, K. 2021. Determinants of Positive Mental Health in Adolescents–A Cross-Sectional Study on Relationships between Positive Mental Health, Self-Esteem, Character Strengths and Social Inclusion.

[2] Tamminen, N., Solin, P., Kannas, L., Linturi, H., Stengård, E., & Kettunen, T. (2018). Mental health promotion competencies in the health sector based on a Delphi study. Journal of Mental Health Training, Education and Practice13(6), 297-306. 

Ota yhteyttä

Katri Peräaho

Verkostotoiminnan tiimipäällikkö, Sekasin Kollektiivi
+358 40 480 1432
etunimi.sukunimi@sekasin.fi