Siirry sisältöön

Vahvuuskortit

Vahvuuskortit helpottavat vahvuuksista keskustelemista ja myönteisen itsetuntemuksen lisäämistä. Kortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa.
Kuvassa näkyy vahvuuskortteja. Jokaisessa kortissa on yksi vahvuus, esimerkiksi myötätuntoinen, rohkea, luova, innostuva, herkkä.
Julkaisuvuosi:
2015

Vahvuuskortteja voidaan myös hyödyntää työtiimeissä, keskusteluryhmissä, rekrytoinneissa tai urasuunnittelussa. Eri vahvuuskortteja on yhteensä 24 ja ne ovat ladattavissa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lataa

Vahvuusjärjestely

Annetaan kortit yhdelle pelaajista, joka valitsee pinosta 4-5 korttia ja laittaa vahvuudet omaan järjestykseensä. Sen jälkeen hän kertoo muille pelaajille/pelaajalle, miksi valitsi juuri kyseiset kortit ja järjestyksen.

Vahvuudet toisen silmin

Arvotaan yksi pelaaja (nopalla, pullonpyörityksellä, tai numerolapuilla), joka valitsee joukosta toisen pelaajan, jolle hän valikoi yhden vahvuuskortin. Valitsija antaa kortin toiselle valitsemalleen pelaajalla, jonka tulee kertoa, miksi hän ajattelee toisen pelaajan valinneen hänelle juuri kyseisen kortin. Hän voi kertoa esimerkiksi jonkin tilanteen, jossa hän arvelee ominaisuuden tulleen esille.  

Vahvuusalias

Pelaaja nostaa yhden kortin ja hänen täytyy selittää muille pelaajille mainitsematta kortissa olevaa vahvuutta, mistä vahvuudesta on kysymys. Esimerkiksi: Luova: ”Sellainen, joka keksii uusia ideoita, ei välitä muodollisuuksista, osaa yhdistellä yllättäviä asioita jne..”

Vahvuuspictionary

Pelaaja nostaa yhden kortin, jonka vahvuus hänen täytyy piirtää paperille käyttämättä kirjaimia tai kyseistä sanaa, puhua ei saa, mutta piirtämisen lisäksi voi myös ilmaista asian pantomiimin keinoin. 

Vahvuusmuistelu

Jokainen pelaaja nostaa vuorollaan yhden vahvuuskortin. Sen jälkeen jokainen kertoo omasta elämästään tilanteen, jossa on kyseistä vahvuutta joko tarvinnut tai olisi tarvinnut. 

Tutut vahvuudet

Jokainen pelaaja nostaa vuorollaan yhden vahvuuskortin. Sen jälkeen jokainen kertoo omassa elämästään henkilön, jolla hänen mielestään on ollut juuri tämä kyseinen vahvuus ja millaisessa tilanteessa tai tilanteissa se on näyttäytynyt.

Voitte myös keksiä itse lisää tapoja korttien kanssa pelailuun. Luovuus kukkimaan!

Lisää aiheesta

Nainen kävelee syksyisellä polulla

Tutustu itseesi

Itsetuntemus on kykyä havaita omia ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita, vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Se on myös kykyä erottaa nämä ulkomaailmasta sekä toisten ajatuksista, tunteista ja tarpeista. Itsetuntemus on eri asia kuin itsetunto, itseen liittyvä arvostus ja omanarvontunto.

Rantahiekkaan piirretty sydän

Millaisia asioita arvostan?

Arvot vaikuttavat elämän pieniin ja suuriin valintoihin. Omien arvojen tunteminen auttaa tekemään itselle sopivia ratkaisuja: tämä on osa itsetuntemusta. Arvot voivat muuttua elämän aikana.

Sivua muokattu 16.8.2023


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: