Siirry sisältöön

Ylivelkaantuminen heikentää koko perheen mielenterveyttä – Vanhemmat toivovat talousvaikeuksissa kokonaisvaltaista tukea

MIELI ry:n selvitys Ylivelkaantumisen vaikutukset lapsiperheiden arkeen ja mielenterveyteen kertoo talousvaikeuksien kuormittavan koko perhettä ja kaventavan sosiaalisia suhteita. Ammattilaisten ymmärtäväisyys taas motivoi vanhempia velkojen selvittämiseen.

Talousvaikeudet ja ylivelkaantuminen heikentävät tutkitusti koko perheen mielenterveyttä. Mielialaoireet, unettomuus, häpeän ja epätoivon tunteet sekä voimakas stressi ovat ylivelkaantuneilla vanhemmilla yleisiä. Vanhempien kokemukset käyvät ilmi 572 vastauksen aineistosta, joka kerättiin verkkokyselyllä syksyllä 2022.

”Aineistosta käy ilmi, että ylivelkaantumiseen johtavat varsin monenlaiset polut. Tavallisia syitä ovat esimerkiksi kohonneet elinkustannukset, ero, työttömyys tai sairastuminen”, kertoo projektipäällikkö Janette Vesterinen MIELI ry:n YLVA-hankkeesta.

”Selvityksen toimenpidesuositukset antavat eväitä siihen, miten yhteiskunta pystyy vastaamaan paremmin talousvaikeuksista kärsivien perheiden tarpeisiin. Toivomme, että tulokset huomioidaan, kun perheiden palveluja kehitetään”, Vesterinen peräänkuuluttaa.

Keskusteluapu, talousneuvonta ja vertaistuki auttavat

Tarve pärjätä ilman muiden apua korostui vastauksissa. Aineistosta selviää, että moni vanhempi turvautuu talousvaikeuksissa läheisiin. Eniten vaikeuksista oli keskusteltu puolison tai läheisten kanssa.  

”Vanhemmat kokivat talousvaikeuksista keskustelemisen häpeälliseksi. He kokivat, että apua on vaikea hakea, palvelujärjestelmä on sirpaleinen ja jonot pitkiä. Vanhemmilta puuttui myös tietoa, mistä apua kannattaisi hakea”, sanoo Vesterinen.  

Hyviäkin kokemuksia löytyi. Ne, jotka olivat kokeneet tulleensa kohdatuiksi palveluissa, kertoivat saaneensa merkittävästi apua. Sosiaali- ja diakoniatyöntekijöiden tai talous- ja velkaneuvojien inhimillisyys ja ymmärtäväisyys loi turvallisuutta ja motivoi velkojen selvittämiseen.

Kattavammalle ja varhaisemmalle tuelle on iso tarve. Ylivelkaantuneet vanhemmat hyötyvät paitsi keskusteluavusta, talousneuvonnasta ja arjen avusta, myös vertaistuesta.  

”Vaikeuksien ratkomista helpottivat omien kokemusten sanoittaminen ja vuorovaikutuksellinen kohtaaminen. Vanhemmat toivoivatkin ymmärtäväistä, avointa kohtaamista, ja perheen tilanteen kokonaisvaltaista huomioimista”, avaa Vesterinen.  

”Muistuttakaa, että ulosottokierteessä oleva vanhempi ei ole huono vanhempi, eikä ihmisarvoa mitata rahassa.”

– Ylivelkaantunut vanhempi

Sivua muokattu 12.3.2024

Ota yhteyttä

Janette Vesterinen

Projektipäällikkö, YLVA (Ylivelkaantuneiden mielenterveyden ja vanhemmuuden tukeminen) -hanke
+358 40 489 0826
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Minna Magnusson

Asiantuntija, YLVA (Ylivelkaantuneiden mielenterveyden ja vanhemmuuden tukeminen) -hanke
+358 40 351 5486
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: