Siirry sisältöön
Naisterapeutti keskittyy kuuntelemaan naisasiakastaan
Kasvokkainen keskustelutuki lievittää elämän kriiseistä johtuvaa yksinäisyyttä.

Yksinäisyys koskettaa jokaista joskus. Joku kokee itsensä yksinäiseksi usein, toinen voi tuntea yksinäisyyttä tilapäisen kriisin vuoksi. Myös toisten ihmisten seurassa voi kokea emotionaalista yksinäisyyttä.

Sekasin Gamingissa voi jättää ystäväpyynnön

Yksinäisyys on yksi suurimmista syistä, miksi Sekasin Gamingiin hakeudutaan. Osalla ei ole ”oikean elämän” kavereita mutta nettikavereita on. Joillakin ei ole kumpiakaan. Sekasin Gamingissä yksinäisyyttä kokevan viestiin vastataan ja hänen kanssaan keskustellaan. Peli-illat, livestreamit, pienryhmät ja keskustelutuokiot syventävät yhteyttä yhteisöön ja madaltavat kynnystä tutustua muihin serverillä. #looking-for-friend -kanavavalla voi jättää ystävänhakupyynnön 15 000 jäsenen nähtäväksi.

Aina voi bondata Sekasin-chatissa

Yksinäisyys näkyy Sekasin-chatissa. Osalla nuorista Sekasin-chatvoi tuoda ainoita, tärkeitä ihmiskontakteja. Aikuisten tehtävä on antaa toivon kipinöitä, jos huoli sumentaa tulevaisuuden näkymiä: ”Saanko sosiaalisia suhteita takaisin vai jäänkö loppuelämäkseni yksin?”

Aina on ihmisiä, joiden kanssa voi bondata, jakaa samoja kiinnostuksen kohteita ja arvoja. Heidän löytämiseensä auttaa aktiivisuus joko somessa, netissä tai muissa sosiaalisissa ympäristöissä. Ei pidä luovuttaa. Moni kokee samaa.

Yksikin välittävä ihminen voi auttaa itsetuhoisuudessa

Itsetuhoinen voi eristäytyä ja olla puhumatta kenellekään olostaan. Hän voi tuntea olevansa taakka kaikille. Syy voi olla vaikea tilanne perheessä, alkoholi, väkivalta, mielenterveysongelmat tai taloudelliset vaikeudet.

Yksikin välittävä ihminen voi auttaa itsetuhoisuudesta kärsivää. Joku, joka pysähtyy, kuuntelee, ei hätäänny, vaan miettii yhdessä toisen kanssa, miten kannattaisi toimia. Tärkeää on, ettei toisen hätää sivuuteta.

Itsemurhaa yrittäneet ja heidän läheisensä voivat saada apua itsemurhien ehkäisykeskuksesta yksilö- tai perhetapaamisista. Vanhemmille on ryhmiä, jossa tavataan vanhempia, joiden lapsi on itsetuhoinen. Kriisipuhelin vastaa itsetuhoisten ihmisten puheluihin ja ohjaa heitä eteenpäin palveluiden pariin.

Kriisipuhelimessa käydyt keskustelut lievittävät yksinäisyyttä

Kriisipuhelimessa käydään vuosittain tuhansia keskusteluja, joihin liittyy yksinäisyys. Erot ja vaikeudet lähisuhteissa lisäävät miesten yksinäisyyttä. Yli 51-vuotiaat naiset puhuvat enemmän yksinäisyydestä. Myös ihmissuhteessa voi tuntea yksinäisyyttä, jos kokee itsensä siinä erilaiseksi tai ulkopuoliseksi. 

Kriisipuhelimeen soittava yksinäinen on usein sairastunut, jäänyt työttömäksi ja pudonnut sosiaalisten kontaktien ulkopuolelle. Osalle yksinäisyys on uusi tilanne läheisen kuoleman jälkeen. Arabian- ja englanninkielisissä puheluissa kuuluu se, miten rasistiset kokemukset lisäävät yksinäisyyden tunnetta.

Kriisipuhelin voi olla ainoa paikka, jossa purkaa tunteita. Kriisissä yksinäisyyden kokemusta syventää se, että tuntee olevansa ”maailmasta erillään”. Puhelussa hyväksyvä, aito kuuntelu sekä kokemusten normalisointi lievittävät.

Rikosuhripäivystyksessä saa puhua vaikeista asioista

Yksinäisyys nousee esiin Rikosuhripäivystyksen kohtaamisissa muun muassa lähisuhdeväkivallan tai rakkauspetosten uhrien kanssa. Rikoksen uhri voi kokea, ettei ole ketään, jolle puhua, tai läheisiä ei haluta rasittaa. Hän voi tuntea häpeää tai syyllisyyttä, joka johtaa eristäytymiseen. Usko selviytymiseen heikkenee. 

Vaikeistakin asioista puhuminen jäsentää ajatuksia, sanoittaa tunteita ja normalisoi niitä. Kun tulee kohdatuksi, usko selviytymiseen kasvaa. Rikosuhripäivystys voi tarjota tukihenkilön kulkemaan rinnalla rikosprosessin ajan.

Soita läheisille ja kavereille matalalla kynnyksellä

Jokainen voi omalta osaltaan lievittää niin omaa kuin toisten yksinäisyyttä. Yksinäisyyteen auttaa, että tulee kuulluksi ja nähdyksi. Työkavereihin, sukulaisiin tai ystäviin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Joskus kannattaa käydä läpi sukulaiset tai kaverit, joille ei ole lähiaikoina soittanut ja ottaa puhelin käteen.

Mitä kuuluu?”  on helppo, konkreettinen kysymys ja tuo myös kysyjälle hyvän mielen. Epäviralliset tapaamiset ovat työelämässäkin tärkeitä. Toisen kehuminen ja onnistumisten juhlistaminen luovat yhteisen tekemisen meininkiä. 

Jokaisen on joskus hyvä olla itsekseen, tekemättä mitään, ja tunnustella, miltä yksin oleminen tuntuu. Tällaiset hetket ovat tärkeitä, koska ne auttavat pysähtymään ja kuuntelemaan omaa sisintä. 

Ikääntyneelle mielekkäät asiat lievittävät yksinäisyyttä. MIELI ry:n tukihenkilötoiminta, kriisituki ja erilaiset ryhmät voivat tuoda apua. Tärkeää on myös arkiympäristöjen saavutettavuus:

julkinen liikenne tai saattaja-apu auttavat pääsemään liikkeelle. Monelle ikääntyneelle on kuitenkin karttunut paljon mielen taitoja, myös yksinolon varalle.

Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutukset tarjoavat lisää tietoa niin oman kuin läheisten mielenterveyden vahvistamisesta, esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidoista ja vaikeista elämäntilanteista selviytymisestä. 

MIELI ry on tuottanut sisällön Alkon Yksinäisyys-teemavuoden merkeissä. Teemavuosi on Alkon vastuullisuustyötä, ja yhteistyökumppaneina ovat MIELI ry ja HelsinkiMissio.