Siirry sisältöön

Toivo on mielentila, joka tarkoittaa sitä, että ihminen odottaa tulevaisuudelta jotain hyvää. Luottamus on toivoakin vahvempi myönteinen odotus: uskoa siihen, että asiat menevät parhain päin. Yleisenä elämänasenteena toivo ja luottamus tarkoittavat optimismia eli sitä, että katsoo eteenpäin mieluummin valoisin kuin synkin mielin.

Toivon vastakohta toivottomuus, tai epätoivo, on näköalattomuutta. Siihen liittyy taipumus nähdä asiat mustavalkoisesti. Kuitenkin monissa asioissa ääripäiden välillä on paljon harmaan sävyjä.

Jos elämä tuntuu olevan solmussa, on tärkeää puhua asiasta jollekin läheiselle ihmiselle. Keskustelu auttaa jäsentämään omaa tilannetta realistisesti ja tuo siihen lisää näkökulmia.

Haasteisiin suhtaudutaan eri tavoin

Ihmisillä on erilaisia tapoja suhtautua elämän haasteisiin ja vastoinkäymisiin. Psyykkisiin selviytymiskeinoihin kuuluvat vaikeiden tunteiden käsittelyn taidot. Yksi voi saada voimaa optimismista, toinen mustasta huumorista ja kolmas ”pessimisti ei pety” -asenteesta.

Koettelemusten keskellä niin liiallisella optimismilla kuin pessimismillä on kuitenkin riskinsä. Jos optimisti tuudittautuu siihen, että haluttuun maaliin voi päästä ponnistelematta, tavoite voi jäädä saavuttamatta. Pessimisti taas voi ennakoida epäonnistumista, mikä johtaa helposti toivottomuuteen ja lamaantumiseen.

Olennaista on, että nuori kokee selviytymiskeinojen auttavan häntä vaikuttamaan omaan tilanteeseensa. Koska mielentila voi vaihdella toiveikkaasta lannistuneeseen päivittäin, on hyvä tunnistaa, mitkä asiat ylläpitävät toivoa omassa elämässä. Itselleen kannattaa listata konkreettisia asioita, jotka auttavat jaksamaan ja lisäävät arjen voimavaroja.

On tärkeää jaksaa olla kärsivällinen ja tehdä päivittäin asioita paremman olon edistämiseksi. Tätä kutsutaan psykologiseksi joustavuudeksi tai lannistumattomuudeksi. Utelias, avoin mieli sekä valmius tunnistaa ja muuttaa omia ajatusmalleja auttavat selviämään vaikeiden tilanteiden yli.

On myös hyvä muistaa, että elämään kuuluu sekä valoisia että tummia jaksoja. Toivo auttaa kulkemaan valoa kohden.

Kriisistä selviytymisen oma-apuohjelma nuorille

Jokainen voi kohdata elämässään tilanteita, jotka muuttavat normaalia elämänkulkua. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi läheisen kuolema tai vakava onnettomuus. Erityisesti nuoret tarvitsevat apua ja uudenlaisia keinoja, joilla selvitä tällaisista elämäntilanteista ja niiden herättämistä tunteista.

MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Nuorten Mielenterveystalo (HUS) ovat ensimmäisinä Suomessa kehittäneet nuorille suunnatun verkkopohjaisen TOIVO-oma-apuohjelman, jonka tarkoituksena on olla tukena vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä.

Ohjelma koostuu yhdeksästä mielenterveyttä ja selviytymistä edistävästä osiosta, joihin liittyy tiedon lisäksi harjoituksia, äänitteitä ja videoita. Nämä osiot muodostavat yhdessä selviytymismatkan. Nuoret ovat itse olleet mukana ohjelman arvioimisessa ja videoiden työstämisessä. Ohjelma sopii myös tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sekä vanhemmille.

Ohjelma tarjotaan tietoa muun muassa seuraavista aiheista:

  • suru ja selviytymiskeinot
  • tunteet, ajatukset ja kehon tuntemukset
  • stressinhallinta
  • perhe- ja kaverisuhteet
  • minäkuva ja sen muutos

Jos tarvitset keskusteluapua