Siirry sisältöön

Terveydenhoitajat saivat MIELI ry:n koulutuksesta välineitä työhön vanhempien kanssa

MIELI ry on tarjonnut neuvolaterveydenhoitajille Hyvän mielen perhe -koulutusta vuodesta 2021. Pitkän linjan neuvolaterveydenhoitajat Merja Pekkanen Keuruulta ja Mari Aarikka Porista kiittävät koulutuksen tarjoamia sisältöjä, osallistavuutta ja mahdollisuutta jakaa vertaiskokemuksia.
Isä lapsen kanssa terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla

Hyvän mielen perhe -koulutus vahvistaa neuvolan ammattilaisten mielenterveysosaamista niin, että lapsiperheiden mielenterveyden tukemiseen on entistä enemmän eväitä. Koulutuksessa mielenterveys nähdään koko perheen voimavarana, sillä varhaislapsuudesta lähtien luodaan pohja läpi elämän kantavalle mielenterveydelle paljolti vanhempien kautta.

Neuvolassa ammattilaiset kohtaavat lapsiperheiden mielenterveyden ja jaksamisen monenlaisia haasteita lapsiperheissä, niin vanhemmuuteen, tunteiden käsittelyyn kuin parisuhteeseen liittyen.

”Korona-aikana korostui perheiden ja äitien yksin jääminen, kun perhekahvilatkin jäivät tauolle”, kertoo Mari Aarikka.

Merja Pekkasen ja Mari Aarikan mukaan neuvolan vastaanotolla vanhempien jaksaminen ja voimavarat pyritään kyllä huomioimaan perheen tarpeiden mukaisesti, mutta aika- ja henkilöresurssit ovat monessa neuvolassa kortilla. On suuria alueellisia eroja siinä, miten perheitä saadaan erilaisten tukitoimien piiriin. On myös vanhempia, jotka torjuvat jatkokeskustelut mielenterveyden ongelmista huolimatta.

Myös isät ovat rohkaistuneet kertomaan tunteistaan


Merja Pekkanen on kokenut saavansa Hyvän mielen perhe -koulutuksen materiaaleista valtavasti apua arjen työhön.

”Turvallisin mielin vanhemmaksi -kuvakorttien avulla isätkin ovat rohkaistuneet kertomaan tunteistaan ja ajatuksistaan sekä heränneet keskustelemaan äitien kanssa. Ne ovat herättäneet mielenkiintoa myös perheneuvolassa”, kertoo Pekkanen.  

Mari Aarikka sai koulutuksessa ideoita kuvakorteista keskustelun virittäjinä ja avaajina vanhempien kanssa, mutta myös kannustusta nostaa esiin näkemäänsä hyvää.

”Sain ajatuksia ja rohkeutta siihen,miten voin vastaanottotilanteissa konkreettisemmin sanoittaa positiivisia asioita perheen arjessa ja vanhemmuudessa. Sanon nyt ääneen havaintojani, kun huomaan, mitä myönteistä vanhempi tekee lapsen näkökulmasta.”

Kuuluksi tulemisen kokemus on Pekkasen mukaan vanhemmille erityisen tärkeä, ja auttaa usein perheitä löytämään itse ratkaisuja orastaviin ongelmiin. Siksi tarvitaan myös sitä vahvistavia menetelmiä.

Aiempi tieto jäsentyi koulutuksessa uudella tavalla

”Hyvän mielen perhe -koulutuksesta välittyivät selkeys ja rauha niin rakenteen, sisällön ja toteutuksen osalta. Arvostin hyvin koottua tietoa ja asiantuntemusta, avoimuutta, osallisuutta ja kuulluksi tulemista”, sanoo Merja Pekkanen.

”Kaikessa näkyi neuvolatyön arvostus perheiden mielenterveystyön tekijänä. Keskusteleva ote sai kiinnostumaan omaa työtä tukevista MIELI ry:n materiaaleista.”

Myös Mari Aarikka oli tyytyväinen koulutukseen.

”Huomasin, että osaan ja tiedän jo paljon, mutta opin lisää ja aiempikin tieto jäsentyi uudella tavalla. Sain uutta rohkeutta ja varmuutta”, hän kertoo.

Kollegiaalinen ajatusten vaihto toi uusia näkökulmia

Erityisesti Pekkanen ja Aarikka arvostivat mahdollisuutta keskustella toisten terveydenhoitajien kanssa.

”Perheiden mielenterveyden tukemiseen ja arjen työn haasteisiin tuli kollegiaalista ymmärrystä ja näkemystä”, kiittää Pekkanen.

”Ihan parasta oli ajatusten vaihto ja toisilta oppiminen. Yhdessä miettiminen toi uusia näkökulmia”, sanoo Aarikka.

Sekä Pekkanen että Aarikka näkevät tarpeen vahvistaa voimavaralähtöistä mielenterveysosaamista myös muualla kuin neuvolassa. Terveydenhoitajat hyötyisivät koulutuksesta osana peruskoulutustaan tai täydennyskoulutuksena. Erityisen ilahduttavaa olisi saada jakaa ja edistää asiaa työn arjessa omien työkavereiden kanssa.

Sivua muokattu 15.9.2023

Ota yhteyttä

Arja Taipale

Asiantuntija, Mielenterveyden ensiapu
+358 40 574 7643
etunimi.sukunimi@mieli.fi