Siirry sisältöön

Miten vanhempi tai läheinen voi luoda toivoa valmistuvalle nuorelle?

Moni valmistuva nuori on isossa taitekohdassa elämässään. Jos nuori tuntee, että häneen uskotaan, häntä tuetaan ja kannustetaan, se antaa vahvan ponnahduslaudan tulevaan, sanoo MIELI ry:n asiantuntija Marja Snellman-Aittola.

1. Mitä eri asioita toivo voi olla valmistuvalle nuorelle?

Se voi tarkoittaa toivoa uuden alusta, uudesta opiskelu-, työ- tai asuinpaikasta. Se voi olla nuorelle tunnetta edessäpäin olevista mahdollisuuksista, joita kohti voi kulkea. Se voi olla unelmia ja näköaloja jostain itselle tärkeästä asiasta. Se voi olla toivoa eteenpäin pääsemisestä, vaikkei kaikki mennytkään opinnoissa ja elämässä niin kuin olisi toivonut.

Toivo on vahva eteenpäin vievä voima, johon liittyy myönteisiä tunteita. Se on kuin valo, joka tuikkii pimeässä ja antaa uskoa tulevaan.

2. Miksi toivo on tärkeää valmistumisen taitekohdassa?

Valmistunut on uuden edessä. Se voi aiheuttaa innostusta, mutta myös epävarmuutta ja tuntua jopa pelottavalta. Toivo auttaa suuntaamaan eteenpäin silloinkin, kun tulevaisuus on tuntematon.

Toivo auttaa tekemään valintoja, jotka vievät eteenpäin kohti uusia päämääriä.

Toivo luo näköalan, että edessäpäin on aina myös jotain hyvää, jotain mitä odottaa sekä asioita, joihin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Toivo auttaa tekemään arkisia tekoja ja valintoja, jotka vievät eteenpäin kohti uusia päämääriä. Jos ei olisi toivoa, ei olisi mitään syytä yrittää.

3. Miksi on tärkeää kannustaa nuorta kulkemaan kohti omia unelmia?

Unelmat ovat usein jotain sellaista, joka kumpuaa sisältä, innostaa ja luo tulevaan myönteisiä näköaloja. Unelma on kuin majakka, jotka kohti lähtee kulkemaan. Ne auttavat ponnistelemaan eteenpäin ja pyrkimään kohti itselle tärkeitä päämääriä.

Unelmat voivat olla myös pieniä ja silti tärkeitä.  Jos nuori kokee, että hänellä on unelmia ja toivoa, se vaikuttaa siihen, millaisia tekoja hän tekee tänään ja huomenna. Sillä on vahva vaikutus nuoren hyvinvoinnille.

4. Mitä sitten, jos toivottomuus uhkaa?

Elämässä voi olla monenlaisia, raskaitakin tilanteita. On luonnollista, että silloin tuntee avuttomuutta, riittämättömyyttä ja jopa toivottomuutta, ja sitäkin on hyvä sanallistaa nuorelle. Kun tilanteet tuntuvat toivottomilta, niin juuri silloin toivolla on erityisen vahva merkitys. Epätoivon keskelläkin on kyvykkyyttä ja pystyvyyttä – on asioita, joihin voi vaikuttaa.

Toivottomasta olosta voi kertoa läheiselle.

Toivottomilta tuntuvissa tilanteissa on tärkeää, ettei jää oman olonsa kanssa yksin. Epätoivon hetkellä omasta olosta voi kertoa jollekin läheiselle. Apua voi hakea myös ammattilaiselta. Avun pyytäminen ja hakeminen luo myös toivoa. Edessä on myös valoa.

Viisi vinkkiä toivon luomiseen nuorelle

Tue ja kannusta sanoilla, teoilla ja katseilla. Jos nuori tuntee, että häneen uskotaan, se antaa vahvan ponnahduslaudan tulevaan.

Muistelkaa yhdessä nuoren aiempia onnistumisia. Se lisää myönteisyyttä ja luottamusta omiin kykyihin.

Viesti, että nuorelta ei odoteta täydellisyyttä. Maaliin ei tarvitse päästä heti, pienet tavoitteet auttavat yrittämään. Epäonnistumisiakin tulee, mutta niistä pääsee eteenpäin.

Auta nuorta puhumaan itselleen kannustavasti ja myönteisesti. Myönteinen puhe itselle lievittää stressiä ja auttaa uskomaan omiin unelmiin. 

Tarkastelkaa tavoitteita aina uudelleen. Matkan varrella voi löytyä uusia suuntia. Nuorelle on tärkeää viestiä, että aina on toivoa ja mahdollisuuksia.


Nuori henkilö Mielinauha rinnassa

Jokainen mieli tarvitsee lohtua

Maailman kriisien ja taloudellisen tilanteen myötä erityisesti kriisityön ja nuorten mielenterveystyön tarve on kasvanut. Lahjoittamalla autat ehkäisemään mielenterveyden ongelmia ja vahvistat kaikenikäisten mielenterveyttä Suomessa. 

Sivua muokattu 19.6.2024


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: