Siirry sisältöön

Mikä Hyvän mielen kunta -työkalupakki?

Työkalupakki auttaa kuntia löytämään toimintamalleja, joilla edistää mielenterveyttä ja tehdä ehkäisevää päihdetyötä.

Hyvän mielen kunta on MIELI ry:n Mielenterveysstrategiaa toimeenpaneva hanke. Hankkeessa me kehitämme yhdessä 32 kunnan kanssa kuntien mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön kokonaismallia. On aika panostaa mielenterveyteen ja sen edistämiseen, mutta kunnat tarvitsevat tukea ja rakenteita tähän tärkeään ja usein melko yksinäiseen työhön.

Edistävä työ ja mielenterveys yhteisenä asiana on toimialoja ja kuntaa yhdistävä mahdollisuus. Tätä ajattelua, osaamista ja kuntien kokemuksia kootaan Hyvän mielen kunta -hankkeessa yhteiseksi toimintamalliksi. Toimintamallia ja sen tarkistuslistaa on kuvailtu aikaisemmassa blogitekstissä.

Työkalupakki näyttää edistävän työn laajuuden

Hyvän mielen kunta -toimintamallin toinen työväline on kuntien mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön työkalupakki. Työkalupakki auttaa kuntia löytämään tietoon perustuvia toimintamalleja.

Työkalupakin menetelmiin on saatavilla koulutusta, ja ne voidaan ottaa kunnassa käyttöön laaja-alaisesti. Työkalupakki on myös kartta, joka ensi näkemältä näyttää kuinka laajan asian äärellä olemme, ja kuinka laajasti mielenterveyden edistämistä ja ehkäisevää päihdetyötä voi ja kuuluu tehdä.

Kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ organisoidaan usein joko ikäryhmien tai ilmiöiden mukaan. Myös työkalupakki rakentuu niiden ympärille. Kunnassa toimivat ammattilaiset voivat työkalupakin avulla tunnistaa mahdollisia katvealueitaan tai löytää esimerkiksi strategian ja hyvinvointisuunnitelman painopisteitä tukevia malleja. Toimintamallit on valittu MIELI ry:n ja EHYT ry:n yhteistyönä.

Ilmiöt ovat suojaavia tai herkistäviä tekijöitä

Ilmiöt on valittu mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön juurisyistä. Juurisyyt ovat mielenterveyteen tai päihdekäyttäytymiseen liittyviä suojaavia tai herkistäviä tekijöitä. Vanhemmuuden tuki, kiusaamisen ehkäisy, mielenterveystaitojen vahvistaminen, työyhteisöjen kehittäminen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ovat tutkimusten mukaan tehokkaita keinoja mielenterveyden, terveen päihdekäyttäytymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Työkalupakki on kartta, joka näyttää, kuinka laajan asian äärellä olemme, ja kuinka laajasti mielenterveyden edistämistä ja ehkäisevää päihdetyötä voi ja kuuluu tehdä.

Selkeyden vuoksi toimintamallit esitellään vain yhden ilmiön kohdalla, mutta jokainen vastaa moneen ilmiöön. Esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat mielenterveystaitoja, ja jokainen mielenterveystaitoja kehittävä toimintamalli kehittää myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ja mielenterveystaidot ovat keskeisiä muun muassa kiusaamisen vastaisessa työssä.

Ehkäisevä päihdetyö tärkeässä roolissa

Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyden edistäminen liittyvät vahvasti toisiinsa. Monet mielenterveyden edistämisen mallit ovat ehkäisevän päihdetyön ydintä. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhemmuuden tuen mallit, syrjäytymisen vastaisen työn mallit sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä mielenterveystaitoja edistävät mallit. Ehkäisevä päihdetyö on aina myös mielenterveyden edistämistä. Siksi EHYT ry on hankkeessa tärkeänä yhteistyökumppanina.

Ehkäisevä päihdetyö on aina myös mielenterveyden edistämistä.

Hyvän mielen kunta -työkalupakki on kokoelma ja esimerkki hyvistä malleista, mutta muitakin hyviä malleja löytyy. Työkalupakin tarkoituksena ei myöskään ole sanella, että kaikki mallit olisi saatava käyttöön, vaan sen ajatuksena on herättää ajatuksia ja lisätä osaamista ja ymmärrystä suuresta teemastamme. Päivitämme työkalupakin vuoden välein tammikuussa (ensimmäinen päivitys tammikuussa 2024).

Ota yhteyttä


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: