Mitä sinulle kuuluu? -kortit

Kortteja voidaan käyttää yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Niitä voidaan käyttää työtiimeissä, keskusteluryhmissä tai vaikka harrastuskavereiden kesken. Mitä sinulle kuuluu -korttien teemat löytyvät Viisi tapaa vahvistaa mielenterveyttä -esitteestä.

Korttien avulla on helppo keskustella mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistavista asioista elämässä. Kortteja voi käyttää joko leikkisästi vastaamalla kysymyksiin pilke silmäkulmassa tai syvällisemmin elämän eri sävyjä pohdiskellen.

Kortteja on yhteensä 36 kpl

Teemat:

  1. Pidä huolta itsestäsi, innostu elämästä (7)
  2. Innostu uudesta (6)
  3. Pidä yhteyttä ystäviin ja tuttaviin (5)
  4. Tunnista tunteet (14)
  5. Pyydä tarvittaessa apua (4)

Vinkkejä korttien käyttöön:

Mitä ryhmällesi kuuluu?

Jakakaa sattumanvaraisesti kaikki kortit ryhmän kesken. Jokainen vastaa itselleen osuneisiin kortteihin ja kertoo vastauksensa ryhmälle. Lopuksi voitte lisätä kortin perään plussan tai miinuksen sen mukaan, herättikö kysymys myönteisiä vai kielteisiä ajatuksia. Jos on aikaa, käykää vielä läpi, mitä ajatuksia heräsi. Kiinnittäkää lopuksi kortit tyhjään julistepohjaan, jonka saitte materiaalin mukana.

Ystäväkirjan täyttö

Tehkää ryhmästänne ”ystäväkirja” liimaamalla kortit isoille tyhjille papereille. Jokainen täydentää tyhjään tilaan lauseen oman nimensä perään. Esimerkiksi JUTTA: (Pidän huolta…) lapsistani, miehestäni, vanhemmistani ja ystävistäni. Voitte rei’ittää sivut kansioon ja jättää sen kaikille luettavaksi tilaan, jossa yleensä kokoonnutte.

Mitä sinulle silloin kuului? -muistelu

Jokainen valitsee yhden kortin ja täydentää lauseen jollain siitä heräävällä muistolla. Sen jälkeen hän kertoo muiston muille. Jos ryhmällä on pitkä yhteinen historia, voidaan etukäteen sopia, että muistojen tulee liittyä siihen.

Kun on tunteet

Valitkaa korttipakasta keltaiset kortit ja asettakaa ne pöydälle mieli -logo ylöspäin. Jokainen ottaa sattumanvaraisesti yhden kortin, täydentää lauseen ja kertoo vastauksensa muille.

Käyttötapoja voi keksiä lisää. Antoisia hetkiä korttien kanssa! mielenterveysseura.fi/kymppikymppi

Jaattehan hetket vielä somessa #:lla #kymppikymppi ja #mitakuuluu

Lataa
Laajuus: 
36 kpl
Tekijätiedot: 
Suomen Mielenterveysseura

Yhteystiedot

Jutta Kajander
Viestinnän asiantuntija
MIELI ry:n ja palvelujen markkinointiviestintä, Mielinauha-keräys

+358 40 801 4429Maistraatinportti 4 A, 7. krs, 00240 Helsinki