Ikäihmiset

Ikäihmiset ovat kasvava, moninainen ryhmä. Vaikka ikääntyvien toimintakyvystä puhutaan paljon, mielen hyvinvoinnin huomioiminen osana toimintakykyä on yhä liian vähäistä. Ikäihmiset itse pitävät mielenterveyttä hyvinvointinsa perustana ja edellytyksenä.

Ikääntyminen on pitkä elämänvaihe, johon mahtuu niin hyvinvointia vahvistavia kuin haastavia asioita. Kokemuksen tuomat elämäntaidot ja eläkkeelle jäämisen jälkeen lisääntynyt vapaa-aika edistävät mielen hyvinvointia. Hyvän tekeminen ja toisten auttaminen kuuluvat monen kolmatta ikää elävän arkeen. Ikääntymiseen kuuluu myös mielen voimavaroja kuluttavia muutoksia, sopeutumisia ja luopumista. Suomalaisista 55–74-vuotiaat kokevat vähiten psyykkistä kuormittuneisuutta, kun yli 75-vuotiaat kokevat sitä eniten.

Ikäihmisten näkemysten mukaan yhteiskunnalliset olosuhteet, kuten riittävä toimeentulo, saavutettavat palvelut ja esteettömyys edistävät mielenterveyttä ja rakentavat hyvää vanhuutta. Myös vanhenemista ja vanhuutta koskevien normien ja stereotypioiden väljentäminen lisää hyvinvointia. Ikäihmisten kuunteleminen, arvostus ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen ovat siis mielenterveyden edistämistä parhaimmillaan. Näistä syistä Suomen Mielenterveysseura ottaa ikääntyneiden omat mielenterveysnäkemykset huomioon kehittämis- ja vaikuttamistoiminnassaan.

Tutustu Mielenterveysseurassa vuosina 2012-2017 kehitettyihin materiaaleihin ja työvälineisiin täältä.

Mielenterveysseuran edistämisen yksikössä on tuotettu HUS Mielenterveystaloon ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin tieto- ja harjoitusosuuksia:

Mielen hyvinvointi vanhetessa

Yksinäisyys ja mielen hyvinvointi

Seniori hyvinvointitreenit - itsenäiset harjoitukset

Seniori hyvinvointitreenit - ryhmäharjoitukset

Äänitreenit

Myönteinen muistelu