Lausunnot

05/05/2020 - 15:01

MIELI ry:n lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021–2024

Hyvinvointitalous osana talouspolitiikana linjaa


27/02/2020 - 12:43

MIELI ry:n lausunto Päivystysapu 116117 -palvelun käyttöön tulevista aikuisten kiireellisen hoidon ohjeista

MIELI ry pitää tärkeänä, että ohjeissa on huomioitu itsetuhoisuuteen liittyvä ohjeistus, ja esittää muutamia täydennyksiä itsetuhoisuutta (kohta 58) ja elämänkriisejä (kohta 56) koskeviin ohjeisiin.

Itsetuhoisuuden selvittämisessä tarpeellisia lisäkysymyksiä ovat:


09/12/2019 - 09:00

MIELI ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista

MIELI ry pitää tärkeänä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vahvistuu osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.


14/11/2019 - 14:04

MIELI ry:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2030

MIELI ry pitää tärkeänä, että valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2030 tarjoaa realistiset edellytykset siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.


29/10/2019 - 09:56

MIELI ry:n lausunto Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaluonnoksesta (VANUPO) 2020-2023

MIELI ry painottaa, että Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaluonnoksen (Vanupo) viimeistelyssä hallitusohjelman linjausten sekä eri kyselyjen tulosten tulee näkyä selkeästi konkreettisina toimenpiteinä.


29/10/2019 - 07:46

MIELI ry:n lausunto itsemurhien ehkäisyn ja itsemurhaa yrittäneen Käypä hoito -suosituksesta

MIELI ry toteaa lausunnossaan Itsemurhien ehkäisyn ja itsemurhaa yrittäneen Käypä hoito -suosituksesta muun muassa että järjestösektorin vapaaehtoisten ja kokemusasiantuntijoiden roolia itsemurhan ehkäisyssä ja itsemurhaa yrittäneen hoidossa tulee lisätä suositukseen.


25/10/2019 - 15:09

MIELI ry:n lausunto Julkisen talouden suunnitelmaan 2020–2023 ja Valtion talousarvioon vuodelle 2020


21/10/2019 - 15:04

Lausunto: Sivistysvaliokunnan lausuntopyyntö 9.10.2019


17/10/2019 - 09:24

Lausunto: Mielenterveyspalvelut perustasolla, erityisesti lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelut

MIELI ry:n mukaan yleisyydestään ja merkittävyydestään huolimatta mielenterveyden ongelmiin ei ole saatavilla riittävästi apua sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla.


10/09/2019 - 13:07

Lausunto: Depression Käypä hoito -suosituksen päivitys

MIELI ry painottaa depression Käypä hoito -suosituksen päivityksestä ehkäisyn mahdollisuuksien, depression eriarvoisen esiintymisen sekä potilaan ja omaisen parempaa huomioimista.


12/04/2019 - 07:57

Mielenterveysseuran lausunto lukion ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien luonnoksista 2019

Mielenterveysseuran lausunto lukion ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien luonnoksista 2019.


10/08/2018 - 13:00

Mielenterveysseuran lausunto arpajaslain muuttamisesta

Suomen Mielenterveysseura pitää tärkeänä, että rahapelihaittojen ehkäisy on aivan keskeinen tavoite suomalaisessa rahapelipolitiikassa. Haittojen ehkäisy on myös Suomen rahapeliyksinoikeus­järjestelmän perusta. Valtionyhtiön toiminnassa tulee haittojen ehkäisyn ja vähentämisen olla keskeinen osa perustehtävää.


28/05/2018 - 12:17

Mielenterveysseuran asiantuntijalausunto valinnanvapauslaista

Mielenterveyspalveluiden näkökulmasta valinnanvapauslaki uhkaa heikentää perusterveydenhuollon palveluja, pirstoa perheen ja yksilön palveluja ja heikentää yleishyödyllisten järjestöjen toimintamahdollisuuksia.


06/11/2017 - 23:00

Mielenterveysseuran asiantuntijalausunto alkoholilaista

Suomen Mielenterveysseuran asiantuntijalausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 7.11.2017 (HE 100/2017 vp hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi)


29/08/2016 - 11:42

Lausunto rikoksen uhrin tiedonsaannin edistämisestä

Rikosuhripäivystyksen ja Suomen Mielenterveysseuran lausunto työryhmän ehdotuksesta rikoksen uhrin tiedonsaannin edistämiseksi.


Sivut