Muistelu mielen voimavarana ja identiteettityönä

Muistellessa luomme identiteettiämme. Muistelu antaa mahdollisuuden tarkastella ja ymmärtää elettyä elämäämme ja itseämme. Muistelu voi lisätä tunnetta kokonaisuudesta. Se jäsentää omaa kokemusta ja vahvistaa minuuden tunnetta. Muistelun kautta voi tuntea itsearvostusta, ainutlaatuisuutta ja hyväksyntää niin itseään kuin elämäänsä kohtaan.

Myönteinen muistelu antaa voimaa: se on eräänlainen voimavarapankki.  Vaikkei vaikeita muistoja voisikaan ohittaa, niiden kohdalla voi miettiä, miten niistä on selvinnyt. Menneisyys ei ole muuttumaton. Kun elämänkokemusta vuosien myötä karttuu, asioita voi muistella eri näkökulmista.

Tietoa muistista ja muistisairauksista löytyy muistiliiton sivuilta.

Työkaluja muistelun jäsentämiseen

Muistelua voi toteuttaa juuri sellaisin tavoin kuin itse haluaa. Tutut laulut, kuvat tai esineet voivat herätellä muistoja. Muistoja voi myös maalata tai kirjoittaa.

Elämäntarinan kirjoittaminen

Elämäntarinan kirjoittamisen kautta voi tarkastella omaa historiaansa. Samalla kirjoitettu elämäntarina voi olla tärkeä osa sukupolvien ketjua esimerkiksi lastenlapsille. Elämänkulun tapahtumien, paikkojen ja henkilöiden lisäksi voidaan kirjoittaa oman elämän kannalta merkityksellisistä kokemuksista: elämänvalinnoista, huippuhetkistä ja virstanpylväistä. Myös kirjoittaminen elämänkriiseistä, ongelmista ja selviytymisistä voi olla hyvin antoisaa.

Jotkut löytävät itsensä ja juurensa sukututkimuksen kautta kevyemmin tämän voi tehdä laatimalla omasta perheestään sukupuun.  Papunetin sivuilta löytyy sukupuu-peli. Suvun perinteitä ja arvoja voi myös tarkastella kirjoittamalla niistä.

Esineet

Esineet ovat hyviä muistelun lähteitä. Tärkeistä asioista muistuttavista tai itselle tärkeistä esineistä voi koota muistelurasian. Rasiaan voi kerätä myös valokuvia ja lehtileikkeitä. Esineiden avulla muistoista voi olla helpompaa puhua. Muistorasia on helppo kuljettaa paikasta toiseen, jolloin se voi toimia kiinnekohtana uusissa elämäntilanteissa.

Museot ovat hyviä muistelun ja yhdessä tekemisen paikkoja.

Myönteisen muistelun kortit

Mielenterveysseurassa käihmisten kanssa yhteiskehitetyt myönteisen muistelun kortit ohjaavat pelaajia muistelemaan myönteisiä tapahtumia ja näin vahvistamaan hyvinvointiaan. Muistelun lisäksi kortit auttavat pitämään yllä myönteistä näkökulmaan elämään nykyhetkessä.

Lue lisää