Kosketuksella on ihmiselle huumaava vaikutus

Koskettaminen on intiimein tapa olla vuorovaikutuksessa. Jos haluamme tuottaa voimakkaan tunteen toiselle ihmiselle, kosketamme häntä, sanoo aivotutkija, kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Nummenmaa Aalto yliopistosta. 

Lauri Nummenmaa kuvaa, että ihmissuhteita varten on olemassa aivojen erityinen välittäjäjärjestelmä, endogeeninen opioidijärjestelmä. Sama järjestelmä osallistuu esimerkiksi kivun kokemusten säätelemiseen ja tuottamiseen. Sosiaalisten suhteiden katkeaminen saattaakin tuntua kirjaimellisesti kivuliaalta.

Yksilölliset erot aivojen välittäjäainejärjestelmän toiminnassa saattavat olla keskeinen tekijä, joka säätelee, kuinka paljon ja millaisia sosiaalisia suhteita meillä on. Sosiaalisten verkostojen koko on tutkitusti yhteydessä mielenterveyteen, somaattiseen terveyteen ja koettuun somaattiseen terveydentilaan.

Kosketus vaikuttaa rajustikin

Aivojen opioidijärjestelmä saattaa olla tärkeä mekanismi, joka ylläpitää sosiaalisia suhteita.

Miellyttävä koskettaminen, kuten paijaaminen, laukaisee muutoksen aivojen endorfiinijärjestelmässä. Kosketuksen aiheuttama muutos opioidijärjestelmässä saattaa olla voimakas. 

Tutkimusryhmän hämmästyttävin tulos on, että mitä enemmän koehenkilöllä on läheisiä ihmissuhteita, sitä voimakkaammin hänen opioidijärjestelmänsä reagoi ihmisen kosketukseen. 

Nummenmaa kuvaa, että eksogeeniset opiaatit, vaikkapa heroiini, vaikuttavat myös opioidijärjestelmään. Heroiiniriippuvuudesta kärsivillä ihmisillä sosiaaliset suhteet häviävät pikku hiljaa. Yksi syy saattaa olla siinä, että heroiiniriippuvaiset ikään kuin muokkaavat tätä aivojen kemiallista järjestelmää, minkä vuoksi heroiinin käyttäjät eivät koe tarvetta sosiaalisiin suhteisiin.

Nummenmaan mukaan mikään viestintäväline ei pääse aidon sosiaalisen kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen tasolle luonnollisuudessa ja mielekkyydessä. Ehkä tämä on yksi syy siihen, minkä takia ihmiset edelleen haluavat kokoontua isoihin ryhmiin ja olla vuorovaikutuksessa, jossa on mahdollisuus koskettaa toisia sekä kirjaimellisesti että tunnetasolla.

Kognitiivisen neurotieteen professori Lauri Nummenmaa työskentelee Aalto-yliopistossa. Nummenmaan työryhmä tutkii tunteiden vaikutusta ihmisten sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Hänen esityksensä Mieli 2015 -päiviltä on katsottavissa nyt videona. Nummenmaan esitysdiat Mieli 2015 -päivillä

Professori Lauri Nummenmaa, Aalto yliopisto, Mielenterveysseuran Mieli 2015 -päivillä, koko videoesitys (33 min), koskettamisen osuus videolla, diaesitys