Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä

Seksuaalisuus liittyy erottamattomasti ihmisen elämään syntymästä lähtien. Seksuaalisuus ei ole ihmisen valinta, vaan ihmiselämään kuuluva inhimillinen, terveyteen ja mielen hyvinvointiin vaikuttava ulottuvuus. Ihmisen seksuaalisuus ei tule valmiiksi tai herää missään tietyssä iässä, vaan se muuttuu ja kehittyy läpi elämän.

Hyvinvoiva seksuaalisuus

Seksuaalisuus ilmenee elämän eri vaiheissa ja elämäntilanteissa eri tavoin. Tasapainoinen ja hyväksyvä suhde omaan seksuaalisuuteen antaa voimavaroja fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Seksuaalisuus on vuorovaikutustaitoja ja kykyä empaattisuuteen. Se on yksi ihmisen ilmaisun ja olemisen tavoista.

Seksuaalisuus koostuu monista asioista. Se on aistillista mielihyvää, miehenä ja naisena olemista, mutta myös fyysisen tyydytyksen hakemista. Seksuaalisuus on hellyyttä, yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta, avoimuutta ja läheisyyttä. Siihen liittyy paljon toiveita ja odotuksia, kokemuksia ja iloja, pettymyksiä ja monia muita tunteita.

Seksuaaliset tarpeet ovat yhtä luonnollisia kuin ravinto ja uni. Jokainen määrittelee itse oman seksuaalisuutensa ja sen tärkeyden elämässään. Seksuaalisuuteen voi kuulua seksiä tai sitten ei. Seksuaalinen mielihyvä ja nautinto ovat olennainen osa elämää. Kyse on syvästä, eri aistien tasolla tapahtuvasta nautinnosta. Läheisyys toisen kanssa on osa jaettua seksuaalisuutta ja erotiikkaa, josta voidaan edetä seksuaaliseen kiihottuneisuuteen tai sitten ei.

Nautinnon mahdollisuudet ovat rajattomat, elät sitten yhdessä tai yksin. Ihminen voi elää elämäänsä seksuaalisesti tyytyväisenä, nauttia mieheydestä ja naiseudesta, vaikka hänellä ei olisi seksisuhteita tai hän ei olisi kiinnostunut seksistä. 

Seksuaalisuuden toteuttaminen

Seksuaalisuuttaan voi toteuttaa monella tavalla. Mahdollista on kaikki, mikä ei loukkaa, alista eikä käytä toista hyväksi. Jokaisen ihmisen on tärkeä löytää itselleen sekä mahdolliselle kumppanilleen sopiva tapa seksuaalisuuden toteuttamiseen. Tärkeää on myös arvostaa omaa kehoaan ja seksuaalisuuttaan sellaisenaan. Matka omaan seksuaalisuuteen, omien rajojen määrittäminen ja omien halujensa sekä toiveiden tunnistaminen ovat tärkeä osa seksuaalista hyvinvointia.

Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat voivat johtua monista syistä, ja apua on saatavissa perusterveydenhuollon terveydenhoitajilta ja lääkäreiltä sekä yleensä yksityisesti toimivilta seksuaaliterapeuteilta ja seksuaalineuvojilta.


Lue lisää