Tunteiden kanssa taitavasti

Tunteita voi olla joskus vaikea  ymmärtää, mutta niistäkin voi oppia. Tietoisuus tunteista tarkoittaa muun muassa tunteiden parempaa tunnistamista, ymmärrystä niiden syistä ja taustasta sekä niiden seurauksista ja siitä, miten ne vaikuttavat itseen ja toisiin ihmisiin. Mitä tietoisemmiksi tulee omista mielenliikkeistä ja tunteista, vaikeistakin, sitä enemmän niihin on mahdollista vaikuttaa. Voi valita paremmin, miten ja missä tilanteissa tunteita ilmaisee. 

Elimistön tila vaikuttaa suoraan tunteisiin. Vajeet perustarpeiden tyydyttämisessä tuottavat mielipahaa, tarpeista huolehtiminen tuottaa mielihyvää ja iloa. Esimerkiksi stressi, väsymys, nälkäisyys, ylirasittuneisuus ja sairaus aiheuttavat kielteisiä tunteita. Levännyt keho ja kylläinen vatsa taas aikaansaavat tyytyväisen mielen.

Kyky havaita ja tiedostaa niin omia kuin toisten tunteita on tunnetaitojen perusta. Toisten tunteiden havaitsemiseksi ja ymmärtämiseksi on ensin huomattava omat tunteet. Omien tunteiden tunnistaminen auttaa toimimaan tietoisesti niiden kanssa ja säätelemään omaa käytöstä. Tunteiden ymmärtäminen sisältää kyvyn nähdä niiden syitä ja seurauksia. Tunteita ymmärtävä kykenee tekemään pieniä arjen päätöksiä, eikä erehdy niin helposti elämän suurissakaan valinnoissa.

Tunteiden hyväksyvä kohtaaminen tarkoittaa pyrkimystä kohdata kaikki esiin nousevat, niin myönteiset kuin hankalatkin tunteet, lämpimästi ja myötätuntoisesti. Hyväksyminen auttaa myös tunnistamaan ja ymmärtämään tunteitaan paremmin. Tunteita voi tunnistaa havainnoimalla niitä omassa kehossa ja mielessä. Tunteet voivat herätä ja johtaa toimintaan niin nopeasti, ettei niitä ehdi havaita. Käyttäytymistä ja tunteita on kuitenkin mahdollista pohtia myös jälkikäteen, tai ennakoivasti. Päätös kohdata ja hyväksyä omat tunteet pakenemisen sijaan voi olla ensimmäinen askel tunteisiin tutustumisessa. Jos on joutunut tukahduttamaan tai torjumaan omia tunteitaan, niiden tunnistaminen voi vaatia pitkääkin harjoittelua.

Myönteisiä tunteita voi vahvistaa ja tekoja voi alkaa viljellä tietoisesti. Jokaisen pienenkin onnistumisensa voi huomioida ja antaa siitä kiitosta itselleen. Onnistumisten huomioimisen voi ottaa päivittäiseksi rutiiniksi, jonka voi tehdä esimerkiksi joka ilta ennen nukkumaanmenoa. Omia kielteisiä ajatusmalleja ja tunteita on mahdollista oppia huomaamaan ja korvaamaan niitä rakentavammilla vaihtoehdoilla.

Kyky palautua ja rentoutua on tunteiden säätelyn ja mielenrauhan perusta. Rauhoittuminen tai rentoutuminen kerran päivässä auttaa kuuntelemaan omia ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia. Se antaa tilaa omien tunteiden havaitsemiselle ja käsittelemiselle. Rentoutuminen vahvistaa myönteisiä tunteita ja auttaa avaamaan jännitystiloja. Rauhoittumisesta on apua erityisesti hankalien tunteiden käsittelyssä. Liikunta on oivallinen tapa kanavoida tunne-energiaa ja vapauttaa jännityksiä. Se auttaa kehoa ja mieltä rentoutumaan ja helpottaa tunteiden säätelyä.

Joskus tarvitaan kykyä ilmaista tunteita, joita ei olisi helppoa näyttää tai pukea sanoiksi. Toisina hetkinä taas tarvitaan tunteiden säätelyä eli annostelua, kanavointia ja itsehillintää. Tunteiden ilmaisu ei liity vain itseen; se tapahtuu usein vuorovaikutuksessa toisten ihmisen kanssa. Tunteiden sopiva ilmaisu ei ole aina helppoa, mutta tuiki tarpeellinen taito. Se vie vuorovaikutustapahtumaa rakentavasti eteenpäin ja auttaa toimimaan myös hämmentävissä tai hankalissa tilanteissa. Jämäkkyys ja itseluottamus auttavat tunteiden ilmaisussa.

Muualla verkossa

Kokeile Oiva-hyvinvointiohjelman harjoituksia:

Rikkinäinen automaatti

Kivi rannalla

Köydenveto