Tunteva ihminen

Tunteiden voimakkuus, ilmaisun ja reagoinnin tavat vaihtelevat. Jotkut kokevat ja ilmaisevat tunteitaan voimakkaasti, toiset hillitysti tai pienieleisesti. Tämä tarkoittaa, että ihmiset ovat temperamentiltaan erilaisia. Erot tunnekäyttäytymisessä, ovat paitsi inhimillistä rikkautta, myös ristiriitojen ja väärinkäsitysten aiheuttajia. Temperamentin perusta on perinnöllinen, mutta kasvatus vaikuttaa paljon siihen, millaiseksi se muovautuu. Kasvava lapsi oppii tuntemisen, reagoimisen ja ilmaisun tapoja vuorovaikutuksessa vanhempien ja toisten ihmisten kanssa. Lue myös tunnetaidoista eri kehitysvaiheissa:

Tunteet ilmenevät aina samanaikaisesti sekä mielessä että kehossa. Mielessä tunteet voivat ilmetä niin ohikiitävinä häilähdyksinä, elämyksinä ja tunnepitoisina ajatuksina kuin pidempiaikaisina mielentiloina. Kehon tuntemukset ja aistimukset näkyvät ulospäin ilmeinä, eleinä ja käytöksenä. Jännitys salpaa hengityksen ja saa sydämen hakkaamaan, suru valuu kyyneleinä silmistä ja puristaa kurkkua, ilo valaisee kasvoja hymynä. Pelko nostaa hartiat kyyryyn ja pusertaa rintakehän kasaan, viha jäykistää pallean kovaksi ja ruuvaa leukaperät yhteen, luottamus saa kehon rentoutumaan ja avautumaan. Tunteet ovat toiminnan yllykkeitä ja motivaation polttoainetta sekä vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden käyttövoima. Tämä edellyttää yhteyttä omiin tunteisiin, ymmärrystä omista tunteista ja kykyä ilmaista niitä.

Tunteet ja terveys

Tunteiden säätelytaito ja myönteiset tunteet edistävät toimintakykyä, terveyttä, sairauksista toipumista ja pidentävät elinikää. Heikompi kyky säädellä tunteita sekä pitkittyneet kielteiset tunnetilat, kuten yksinäisyys, viha, pelko ja huolestuneisuus, altistavat helpommin sairauksille. Myönteiset tunteet saavat ihmisen huolehtimaan sinnikkäämmin hyvinvointinsa puolesta. Kielteisyys ja lamaantuneisuus johtavat helposti oman kehon ja mielen sekä omien tarpeiden laiminlyömiseen. Pitkittyneet, haastavat tunteet tai voimakkaiden tunteiden tukahduttaminen lisäävät terveydelle haitallisten stressihormonien eritystä ja verenpainetta.

Muualla verkossa

Oiva: Kivi rannalla, Haluatko lähteä tutkimaan tuntevaa kehoa tarkemmin harjoitusten avulla? Oiva-hyvinvointiohjelma auttaa sinua eteenpäin, omassa tahdissasi.