Tunteet tuovat värit ja sävyt elämään

Tunteet tuovat sävyt ja värit elämään. Ne ovat mukana niin jokapäiväisessä arjessa kuin elämän suurissa ratkaisuissa. Ne antavat tietoa siitä, mikä on innostavaa, vastenmielistä, surullista ja lannistavaa, tärkeää tai vähemmän tärkeää.

Tunteet ovat mukana muun muassa kyvyssä toivoa, haaveilla, luottaa ja arvostaa. Niiden myötä ihminen saa vaikutelmia ja tekee välittömiä tulkintoja toisista ihmisistä ja ympäristöstään. Minäkuvan ja itsetunnon perustana olevat käsitykset itsestä ovat tunnepitoisia. Tunteet ovat mukana sanattomassa ja sanallisessa vuorovaikutuksessa sekä kaikessa inhimillisessä toiminnassa.

Tunnetaidot

Tunteiden kokeminen

Tunnekokemus voi olla tiedostamaton tai tietoinen. Tunteet voivat vaikuttaa hienovireisesti taustalla. Ne voivat myös ottaa ratkaisevan roolin ja saada reagoimaan välittömästi ja äkkipikaisesti, seurauksia pohtimatta.

Tunteet ovat kuin tuli, hyvä renki mutta huono isäntä. Ne eivät ole erehtymättömiä, vaan usein epätarkkoja, jäsentymättömiä ja nopeita, ne voivat johtaa virhetulkintoihin ja ohjata harhaan.

Tunne-elämä on tasapainoista, kun tunteet heräävät sopivan voimakkaina ja tarkoituksenmukaisina tilanteeseen nähden. Parhaimmillaan tunteet ovatkin voimavara, joka puskee arjessa hyvään suuntaan ja auttaa mielenterveyden ylläpitämisessä.

Lue lisää

Muualla verkossa

Oiva: Hyväksyvä mieli, Oiva-hyvinvointiohjelma auttaa tunnistamaan ja hyväksymään vaikeitakin tunteita. (oivamieli.fi)