Ilo

Innostuneisuus – Huojennus – Mielihyvä – Rentous – Onni

Ilon tunteet ovat laajasti yhteydessä niin jokapäiväisten tarpeiden tyydyttämiseen kuin kattavan motivaation, mielekkyyden ja tarkoituksellisuuden löytymiseen.

Mielekkyys ja tarkoituksen tunne elämässä tarkoittaa sitä, että oma elämänilo on kestävällä pohjalla, eikä se poistu hetken euforian jälkeen. Joskus jos mielekkyyden tunne on hukassa, sitä joutuu ehkä pidemmänkin aikaa etsimään. Omien arvojen mukaan toimiminen kuitenkin johtaa oikeille jäljille ennen pitkää. Omien arvojen mukainen elämä tuo syvää tyydytystä, ja vastoin omia arvoja toimiminen taas syö elämäniloa. 

Itselle sopivia palkitsevia asioita, niin pienempiä välittömän nautinnon ja mielihyvän lähteitä, kuin pidemmän tähtäimen tavoitteita on hyvä pitää mukana elämässä. Joskus pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää luopumista välittömän mielihyvän tavoittelusta. Laihduttaminen tai säästäminen maailmanympärysmatkaa varten ovat tästä hyviä esimerkkejä. Iloa voi siten lisätä niin tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti yhtä hyvin kuin välittömällä toiminnallakin.

Jokainen voi tutkailla ja pohtia mitkä asiat tuovat ja ovat tuoneet aiemmin itselle iloa. Ilonlähteistä voi kirjoittaa listan, jonka voi ripustaa esimerkiksi jääkaapin oveen, tai sitä voi säilyttää tietokoneen tai kännykän muistissa. Listan voi nimetä esimerkiksi ”Mukavimmat asiat”, ”Kiva lista”, ”Ilon aiheet” tms.  Listalta voi tarpeen mukaan, esimerkiksi ankeuden yllättäessä poimia asian ja toteuttaa sen. Toisaalta joka viikko voi säännöllisesti toteuttaa listalta muutaman asian oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.