Jännitys

Jännittäminen on normaali osa elämää, lähes kaikki jännittävät joskus. Tilanteissa, jossa osaaminen punnitaan tai joudumme yllättävän haasteen eteen jännittäminen on hyvin tavallinen reaktio. Myös sosiaaliset tilanteet saattavat jännittää. Pitkäaikaista jännittämistä kokiessaan voi yrittää pohtia

  • mihin oma epävarmuus ja jännittäminen erityisesti liittyy
  • lisääntyykö se tietyissä tilanteissa
  • miten pitkään se on jatkunut, onko se ollut pysyvää vai tilapäistä
  • mikä sitä helpottaa
  • jos joku asia helpottaa jännitystä, onko mahdollista lisätä helpottavia tekijöitä elämässä
  • onko mahdollista yrittää kohdata jännitystä aiheuttavia tilanteita joka tapauksessa

Syiden pohtiminen auttaa tarkastelemaan omaa mielentilaa ja omaa itseä, ja huomaamaan mahdollisesti tapoja helpottaa omia tunnetiloja. Vaikka selviä syitä ei voisikaan juuri tuumaustauon aikana löytää, oman mielentilan huomioiminen ja sen pohtiminen on jo sinänsä aktiivista tekemistä, ja askel kohti omien mielentilojen kohtaamista.

Jos jännittäminen on niin suurta, että se rajoittaa omaa toimintaa, kannattaa pohtia avun hakemista. Joskus tilanteen avaaminen ja siitä puhuminen voi jo itsessään vähentää jännitystä. Jännitystilaa voi myös itse pyrkiä laskemaan, mm. rentoutus tai tietoisuustaito (mindfulness) harjoitusten avulla.