Kateus

Kateus voi kohdistua yhtä hyvin materiaaliseen kuin aineettomaankin kohteeseen. Kadehtia voi niin toisen autoa tai kotia kuin persoonan ominaisuuksia, esimerkiksi taitoja tai kykyjä. Joskus kateus voi vallata voimakkaana mielen, vaikka haluaisikin iloita toisen mukana. Esimerkiksi vastentahtoisesti lapsettomat ovat kertoneet voimakkaista kateuden tunteista liittyen toisten lapsiin. Kateutta kokeva ihminen ei myöskään kykene myötäelämään toisen iloja, vastoinkäymisiä tai vaikeuksia, koska hän keskittyy siihen, mitä häneltä itseltään puuttuu. Pitkäaikainen kateus voi viedä elämänilon ja lamauttaa toimintakykyä.

Joskus kateuden kohteen saavuttaminen voi auttaa. Tämä kertoo siitä, että kateus auttoi tunnistamaan ja tyydyttämään oman tarpeen. Mikäli taas on kysymys pysyvämmästä omanarvontunnon puutteesta, kateus etsii itselleen helposti uuden kohteen, kun yksi kateuden kohde on hankittu. Kateuden vaihtoehtona on mahdollisuus iloita hyvästä, mitä toisella on, vaikka sitä ei itsellä olisikaan. Tämä vahvistaa ihmisten välistä yhteyttä. Aina se ei suinkaan ole helppoa, jos itseltä tuntuu puuttuvan jotain olennaista.

Kateuden vastalääke on myötätunto. Myötätunto tarkoittaa kykyä eläytyä toisen tunteisiin niin hyvässä kuin pahassa. Toisen ilon aihe voi silloin ilahduttaa myös kanssakulkijoita. Siten myötätunto suuntautuu kohti toista ihmistä.Mutta myötätunto suuntautuu myös yhtä lailla itseä kohtaan. Se johtaa parempaan kykyyn nähdä omassa elämässä tyytyväisyyden syitä sekä iloita niistä. Yhtä lailla myötätunto saa havaitsemaan oman kärsimyksen itseä lohduttavalla tavalla. Näin kateudelta, vertailulta ja vastakkainasettelulta toisten kanssa putoaa pohja.

Kateuden tunteesta voi  oppia. Se voi viestittää itselle tärkeistä asioista. Joskus tunne voi viestiä siitä, että ei huolehdi omista tarpeistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kateuden viesti kannattaa ottaa tarkempaan tarkasteluun pohtimalla vaikkapa oman osattomuuden kokemuksia ja syitä, pettymyksiä, omista tarpeista huolehtimista sekä itselle tärkeitä tavoitteita. Joskus menetysten hahmottaminen voi johtaa parempaan itsetuntemukseen, mikä voi helpottaa kateutta.

Toimintaan ryhtyminen

  • Jos kadehdit jotain sellaista, jonka voit itse saada, hankkia ja saavuttaa, yritä hankkia kadehtimasi asia, mikäli mahdollista ja katso mitä sitten tapahtuu.
  • Jos kadehdit jotain sellaista, joka on selvästi omien mahdollisuuksien rajojesi ulkopuolella, harkitse, voisitko keskittyä sen sijaan joihinkin sinulle mahdollisiin, iloa ja energiaa tuottaviin asioihin?

Jos kateus vain jatkuu saavutuksista huolimatta, mieti onko kenties enemmänkin kysymys omanarvontunnon puutteesta. Jos näin on, ryhdy opettelemaan itsesi hyväksymistä ja arvostamista.