Lamaannus

Lamaannuksen taustalla voi olla nippu voimakkaita tunteita, joita ovat aiheuttaneet vaikeat elämäntilanteet, kipeät menetykset, hylätyksi tuleminen tai loukkaantuminen. Joskus yksikin suuri menetys voi saada aikaan voimakkaan lamaantumisen tunteen. Lamaantumisen taustalta voi löytyä suremattoman surun ohella ilmaisematonta turhautumista ja vihaa. Lamaantumisen taustalta voi löytyä sekoitus ilmaisemattomia tunteita.

Lamaantuminen hankaloittaa elämää, toimintaa ja arjessa selviytymistä. Se kahlitsee huomattavasti voimavaroja, koska siihen liittyy välinpitämättömyyden ja yhdentekevyyden tunteen ohella usein konkreettista toimintakyvyttömyyttä. Vaikka kykenisikin toimimaan, voi lamaantuneena toimia kuin robotti ja suorittaa tehtävät mekaanisesti niin, ettei niihin ole kosketusta. Lamaantuminen ei jätä tilaa myönteisille tunteille ja ajatuksille. Se estää olemasta läsnä nykyhetkessä, niin itsensä kuin toisten seurassa.

Lamaantumisen voi tunnistaa muun muassa

 • siitä, että mikään ei tunnu miltään, mikään ei liikuta
 • jatkuvasta väsymyksestä ja voimattomuudesta
 • välinpitämättömyydestä ja yhdentekevyydestä
 • kokemuksesta, että ei pysty ilmaisemaan tunteitaan
 • toimintakyvyttömyydestä
 • jos pystyy toimimaan, mekaanisuuden tunteesta.

Lamaantumista vastaan kannattaa taistella. Jos lamaantumisen tunteeseen liittyy selvä ja näkyvä syy, kuten lähimenneisyydessä tapahtunut suuri menetys, on lähdettävä liikkeelle siitä. Menetysten läpikäymiselle on syytä varata aikaa ja rauhaa. Niiden käsittelyyn on myös mahdollista saada ulkopuolista apua, jos tuntuu että omat voimat tai taidot eivät siihen riitä.Jos lamaantumiselle ei ole näkyvää syytä, ja se on toistuvaa ja kestää pitkään, vyyhden aukaiseminen vie todennäköisesti myös aikaa.

Lamaantumista voi pohtia muun muassa vastaamalla seuraaviin kysymyksiin

 • onko se ollut pysyvää vai hetkellistä
 • mistä asti lamaantuminen on jatkunut
 • tapahtuiko lamaannuksen alkaessa jotain erityistä
 • onko se joskus voimakkaampaa ja onko taas joskus helpompi toimia
 • onko tunteiden ilmaiseminen, kuten esimerkiksi surun tai vihan näyttäminen tuttua.

Lamaantumisen ja sen mahdollisten syiden pohtiminen auttaa mahdollisesti hahmottamaan sitä uudella tavalla. Jos lamaantuminen johtuu vaikeasta elämäntilanteesta tai kriisistä, sitä on hyvä selvitellä ja hakea tarvittaessa ulkopuolista apua ja tukea. Tukea voi saada niin läheisiltä kuin ammatti-ihmisiltä. Tärkeää on ennen kaikkea löytää itselleen sopiva tapa edetä.