Syyllisyys

Syyllisyyden tunteisiin kuuluvat häpeä, tunnontuskat ja katumus. Jos syyllisyys herää siitä, että on toiminut väärin jotain toista tai itseä kohtaan, tunne on oikeutettu. Syyllisyyden tärkeä tehtävä on johtaa tietoisuuteen oikeasta ja väärästä, sekä luoda tarvetta korjata tilannetta.

Joskus syyllisyys on jatkuvaa ja siihen ei liity ilmeistä syytä Silloin muuttuu kuormittavaksi tekijäksi elämässä, kaventaen voimavaroja ja lisäten stressiä. Tunne voi liittyä toimintaan ja tekoihin, mutta yhtä lailla syyllisyyttä voi tuntea ajatuksista ja tunteista, jopa omasta olemassaolosta. Silloin syyllisyys kulkee osana arkea ja värittää taustalla kaikkea, mitä ihminen tuntee tai tekee.

Syyllisyyden tunteella on pitkä kehityshistoriansa. Ihmiset ovat kuuluneet kautta aikojen yhteisöihin, joiden eloonjäämistä ja jatkuvuutta ovat varmistaneet yhteiset pelisäännöt. Poikkeamat normeista ja säännöistä ovat saaneet rangaistuksen. Rangaistuksen uhka on sisäistetty osaksi mieltä syyllisyyden ja häpeän tunteina. Vaikka jokin tietty sääntö olisi jo vanhentunut, eikä sitä enää tunnettaisi, se voi edelleen jättää jälkiä sukupolvienkin ylitse syyllistävässä kasvatuksessa. 

Syyllisyys voi olla selkeästi tunnistettava ja johdonmukainen tunne, joka voi tuntua fyysisesti esimerkiksi

  • puristavana tunteena pallean seudulla tai rintakehässä
  • kiristävänä vanteena päässä
  • kehon pistelynä, kuumotuksena tai hikoiluna 
  • jonkinasteisena pahoinvointina tai kuvotuksena.

Syyllisyys voi myös sekoittua toisiin tunteisiin epämääräiseksi möykyksi, jolloin sitä on huomattavasti vaikeampi erottaa. Se voi peittyä muiden tunteiden, esimerkiksi pelokkuuden ja huolen, jopa sinänsä hyödyllisen vastuuntunnon alle.

Jos tunnet syyllisyyttä, yritä pohtia, mihin se liittyy ja mikä sitä aiheuttaa. Kuinka kauan olet sitä kokenut, ja onko tunne jatkuva? Jos syyllisyyden tunne vie sinulta iloa ja energiaa, ja tuo mukanaan muita voimakkaita negatiivisia tunteita, on hyvä ryhtyä toimiin. Pyrkimys kohdata syyllisyyden tunteen juuret ja ymmärtää sitä paremmin on eräs askel sen kehän katkaisemisessa. Mikäli tunne on jatkuva ja voimakas, päätös hakea ulkopuolista keskusteluapua voi olla tarpeen. 

Omien tarpeiden tunnistaminen, itsetuntemus ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tärkeitä syyllisyyden vastavoimia.