Turhautuminen

Turhautumisen tunne herää silloin, kun on jostain syystä tuntee tekevänsä jotain turhaa ja hyödytöntä, pettyy odotuksissaan tai ei pysty vaikuttamaan omaan elämään liittyviin asioihin.

Turhautuminen on myös tarpeellinen tunne lapsesta asti. Turhautumisen kohtaaminen ja siitä yli pääseminen on tärkeä taito, jota vanhemmat voivat opettaa lapsilleen. Pienet pettymykset antavat kokemuksen tunteiden kanssa toimimisesta ja auttavat myöhemmin elämässä selviämään takaiskuista.

Pitkään kestänyt turhautuminen kuormittaa mieltä ja kehoa, lisää stressiä ja saattaa johtaa uupumiseen työelämässä. Siksi onkin hyvä tarkkailla turhautumisen tunnetta ja pohtia sen syitä, voiko niihin itse vaikuttaa ja vai voiko turhautumisen purkaa jollain muulla tavalla