Ujous

Ujous on sekä tunne että tapa toimia, ujous voi ilmetä useimmissa sosiaalisissa tilanteissa, tai tietyissä tilanteissa. Ujo ihminen voi olla myös sosiaalinen ja haluta viettää aikaa muiden kanssa, vaikka se vaatiikin enemmän totuttelua ja varautuneisuuden voittamista. Joskus taas ujot ihmiset viihtyvät paremmin yksin, tai vain muutamien ihmisten kanssa. Ujous ei välttämättä liity mitenkään jännittämiseen tai yleiseen pelokkuuteen, se on vain vaikeutta toimia olla vuorovaikutuksessa ja ilmaista itseään. Ujous ilmenee usein vieraiden ihmisten seurassa, mutta joskus myös ystävien kesken tai läheisten parissa. Toisaalta joskus ujous on vain alkukankeutta, ja tutustuttuaan hyvin muihin ujokin ihminen voi olla hyvin puhelias ja sosiaalinen.

Joskus ujous voi olla sosiaalisten taitojen puutetta tai ne voivat olla kehittymässä. Näin voi olla esim. lapsilla, joilla on ujompi ja varautuneempi ikäkausi, ennen kuin he saavat itsevarmuutta toimia ryhmässä ja vuorovaikutuksessa. Harjoittelu ja myönteiset, hyväksyvät ihmissuhteet auttavat tässäkin asiassa.

Ujous voi olla myös synnynnäinen ominaisuus, luonteenpiirre, joka kehittyy eri tavoin eri ympäristöissä. Luonteeltaan ujo ihminen voi mm. opetella näyttämään itsevarmalta ja puheliaalta, jos ympäristö sitä vaatii. Ujous ja hiljaisempi ja varautuneempi luonne on kuitenkin vain luonteenpiirre muiden joukossa. Jos ujo ihminen ei itse siitä kärsi, hän voi hyväksyä itsensä sellaisena kuin on, ja arvostaa kaikkia ominaisuuksiaan. Ujouteen liittyy usein herkkyyttä, myötätuntoa ja kykyä kuunnella ja ymmärtää muita.