Viha

Turhautuminen – Nöyryytys – Ärtymys – Kateus – Raivo

Ihmisen kehityshistoriassa vihalla on ollut tehtävänsä: eloonjäämisen ja selviytymisen puolustaminen täynnä uhkia olevassa ympäristössä. Vaikka ihmisellä ei ole ympärillään samanlaisia uhkia kuin luolamiehellä, kyky tuntea vihaa ei ole kadonnut.

Vihalla on tunteena tarkoituksensa. Se saa usein alkunsa loukatuksi tulemisesta tai turhautumisesta, kun tavoiteltu ja päämäärään tähtäävä toiminta estyy. Vihan taustalta voi löytyä myös hätää, epäonnistumisen, kykenemättömyyden ja umpikujan tunnetta tai ahdistusta. 

Vihasta käytetään yleisesti myös sanoja aggressio tai aggressiivisuus. Fyysisen kehon kannalta viha on vahvasti virittynyt tila. Se saa lihakset jännittymään, verenpaineen nousemaan ja adrenaliinin, kiihtymys- ja puolustautumishormonin erittymään. Pitkäkestoinen vihamielisyys kuluttaakin paljon kehon voimavaroja. Hallitsemattoman vihan vallassa on myös suuri riski loukata, satuttaa, alistaa tai kiusata toisia.

Vihan toistuva kokeminen tai päivittäinen ilmaiseminen vain lisää vihamielisyyttä, eikä auta vihan kanavoimisessa. Tyynnyttämisen ja rauhoittamisen opettelu on hyödyllistä, jos kärsii jatkuvasta vihamielisyydestä. Viha onkin erityisen vaativa tunne; sitä on voitava ja osattava ilmaista tarvittaessa. Toisaalta sitä pitäisi olla purkamatta hallitsemattomasti, lietsomatta lisää ja juuttumatta siihen liian pitkäksi aikaa.

Kyky tuntea ja ilmaista vihaa on myös positiivinen käyttövoima, koska sen avulla on mahdollista

  • määritellä omat rajat ja ottaa omaa tilaa
  • puolustautua ja suojautua tarvittaessa
  • olla rohkea, itsenäinen ja riippumaton toisten mielipiteistä
  • omata aloite- ja toimintakykyä sekä motivoitua.

Kyky tuntea ja ilmaista vihaa on lähtökohta omalle tahdolle. Viha on rohkeuden energiamoottori.  Vaikka jämäkässä käytöksessä ei ole havaittavissa näkyvää vihaa tai aggressiivista käytöstä, kykyä siihen tarvitaan kuitenkin jämäkkyyden osana. Näkyvästi jämäkkyys voi olla rauhallista tietoisuutta omasta paikasta ja omista rajoista, itsevarmuutta.