Tutustu itseesi

Itsetuntuntemus on sananmukaisesti itsensä tuntemista. Se on esimerkiksi kykyä havaita omia ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita. Se tukee omannäköisen elämän ja arjen hyvinvoinnin saavuttamista. Itsetuntemus rakentuu lapsuudesta alkaen, ja karttuu iän ja elämänkokemusten myötä. Sitä voi oppia ja harjoitella.

Itsetuntuntemus on kykyä havaita omia ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita, vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Se on myös kykyä erottaa nämä ulkomaailmasta sekä toisten ajatuksista, tunteista ja tarpeista. Itsetuntemus on eri asia kuin itsetunto, itseen liittyvä arvostus ja omanarvontunto.  

Itsetuntemus rakentuu vähitellen lapsuudesta alkaen. Siihen vaikuttavat huolenpito, huomiointi ja kiinnostus. Aikuiset voivat tukea lapsen itsetunnon ja itsetuntemuksen rakentumista, kun he osoittavat kiinnostusta häntä, hänen tunteitaan ja ajatuksiaan kohtaan, ja huolehtivat lapsen tarpeista ja hyvinvoinnista ikään sopivalla tavalla. Esimerkiksi se, että aikuinen huomioi lapsen tunnetilan, kysyy hänen kuulumisiaan ja sanallistaa niin omia kuin lapsen tunteita ja mielentiloja yhdessä lapsen kanssa tukee hänen itsetuntemuksensa rakentumista.

Jokainen voi kehittää itsetuntemustaan missä iässä tahansa. Itsetuntemusta voi harjoitella osin samoilla keinoilla, joilla aikuinen auttaa lapsen itsetuntemusta ja itsetuntoa rakentumaan.

Itsetuntemusta voi vahvistaa seuraavilla tavoilla:

  • Kiinnostu omasta itsestäsi, osoita uteliaisuutta ja avoimuutta itseäsi kohtaan.
  • Pysähdy itsesi äärelle säännöllisesti, aika ajoin. Varaa omaa aikaa sille, että kuulostelet omaa vointia, ajatuksia ja tunteita.
  • Kirjoita (tai sanele) mielessäsi pyöriviä huolenaiheita tai haasteita, tunteita, toiveita ja tavoitteita ylös, esimerkiksi päiväkirjaan.
  • Kysy itseltäsi, mitkä asiat saavat sinut voimaan hyvin arjessa ja pyri huolehtimaan omista tarpeista. Toteuta näitä asioita.
  • Pohdi, mitkä asiat ovat sinulle tärkeimpiä elämässä. Suuntaa niitä kohti.
  • Punnitse, mitkä ovat vahvuuksiasi. Huomioi ne ja tunne niitä kohtaan arvostusta.
  • Huomioi kehittymistarpeita itsessäsi. Luo niissä etenemiseksi pienten askelten listoja ja mieti päivittäisiä tehtäviä asioiden parantamiseksi.
  • Mieti, miten voit osoittaa itseäsi kohtaan myötätuntoa ja välittämistä: toimi johtopäätöstesi mukaisesti.
  • Keskustele sinulle tärkeistä asioista läheisten ja luotettujen ihmisten kanssa.
  • Jos kohtaat vaikeita asioita, muista, että ei tarvitse selviytyä yksin. Keskusteluapua ja muuta apua kannattaa aina hakea.

Tutustumalla aiheisiin – arvot, identiteetti, itsetunto, luonne, luovuus, motivaatio, tunnetaidot ja tunteet – ja niihin liittyviin harjoituksiin, voit pohtia omia vahvuuksia, haasteita, ja mihin haluaisit varata enemmän aikaa elämässäsi. Sanotaan, että päivät ovat pitkiä ja vuodet lyhyitä. Tekemällä viisaita, tavoitteidesi mukaisia valintoja päivittäin voit elää elämää, joka sopii juuri sinulle.

Lue lisää

Muualla verkossa

Haluatko lähteä tutkimaan mieltä ja kehoa tarkemmin harjoitusten avulla? Oiva-hyvinvointiohjelma auttaa sinua eteenpäin, omassa tahdissasi.