Mitä mielenterveys on?

WHO:n määritelmän (2013) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. 

Mielenterveystaitoja voi vahvistaa

 

 

 

 

Mielenterveyteen kuuluva osaaminen on esimerkiksi tunne- ja tietoisuustaitoja, elämänhallintataitoja sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Mielenterveystaitoja on hyödyllistä ja palkitsevaa kehittää. Verkkopalvelumme tarjoaa tähän tietoa ja harjoituksia sekä selviytymistarinoita.

Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä

Mielenterveyttä suojaavat monet ulkoiset ja sisäiset tekijät. Niitä on meidän kaikkien tärkeä kehittää.

Sisäisiä suojaavia tekijöitä

 • Sosiaalinen tuki, ystävät
 • Hyvä fyysinen terveys ja perimä
 • Myönteiset varhaiset ihmissuhteet
 • Riittävän hyvä itsetunto
 • Hyväksytyksi tulemisen tunne
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Ristiriitojen käsittelytaidot
 • Vuorovaikutustaidot
 • Kyky luoda ja ylläpitää tyydyttäviä ihmissuhteita
 • Mahdollisuus toteuttaa itseään

Ulkoisia suojaavia tekijöitä

 • Koulutusmahdollisuudet
 • Työ tai muu toimeentulo
 • Työyhteisön ja esimiehen tuki
 • Kuulluksi tuleminen ja vaikuttamismahdollisuudet
 • Turvallinen elinympäristö
 • Lähellä olevat ja helposti tavoitettavat yhteiskunnan auttamisjärjestelmät

Mitä mielenterveys on