Mitä mielenterveys on?

 

WHO:n määritelmän (2013) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. 

Mielenterveyteen kuuluvat psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen sekä henkinen ulottuvuus.

Mielenterveys on monen tekijän summa: jotkut sen tekijät voivat olla vahvempia kuin toiset. Mielenterveyden tekijät myös vaihtelevat elämäntilanteesta toiseen. Suotuisissa oloissa mielenterveyden  voimavarat kasvavat, mutta kuormittavat olosuhteet kuluttavat niitä.

Mielenterveys on

 • yhdistelmä kykyjä, vahvuuksia ja mahdollisuuksia,
 • yksilöllisiä valmiuksia kuten omanarvontuntoa, optimismia ja hallinnan tunnetta,
 • itse koettua hyvänolon tunnetta,
 • tunne- ja vuorovaikutustaitoja,
 • kykyä kestäviin ja tyydyttäviin ihmissuhteisiin,
 • kehityskriisien ja muutosten onnistunutta läpikäymistä,
 • joustavuutta ja sinnikkyyttä eli psyykkistä resilienssiä haasteiden ja ongelmien kohtaamisessa,
 • kykyä käyttää tarvittaessa selviytymiskeinoja ja hakea apua,
 • kykyä huomata mielenterveyttä vahvistavia ja heikentäviä asioita eli mielenterveyden suoja- ja riskitekijöitä.

Aikuisen hyvän mielenterveyden tunnusmerkkejä ovat

 • toimintakyky, kyky huolehtia hyvinvoinnin edellytyksistä ja toimivasta arjesta
 • sosiaalinen itsenäisyys,
 • kyky ihmissuhteisiin, toisista välittämiseen ja rakastamiseen,
 • kyky ja halu vuorovaikutukseen ja tunteiden ilmaisemiseen,
 • kyky työntekoon, sosiaaliseen osallistumiseen sekä  oman edun asianmukaiseen valvontaan,
 • kyky etsiä selviytymiskeinoja ja tukea vaikeuksien tai menetysten käsittelyyn,
 • ahdistuksen riittävä ja tilanteeseen sopiva hallinta,
 •  valmius elämän muutoksiin,
 • todellisuudentaju, jotta erottaa toisistaan oman sisäisen maailman ja ulkoisen todellisuuden, myös vaikeissa  elämäntilanteissa ja stressitason kohotessa,
 • yksilöllinen luovuus ja elämän merkityksellisyyden kokeminen.
   

Mielenterveystaitoja voi vahvistaa

Mielenterveyttä voi vahvistaa kuten fyysistä kuntoa. Arjen rytmi, riittävä uni, lepo ja palautuminen, ravinto ja ruokailu, kiinnostavien asioiden tekeminen ja ihmissuhteiden vaaliminen ovat eräitä tapoja huolehtia mielenterveydestä. Kriisejä kohdatessa on tärkeää pyytää apua.