Siirry sisältöön

Vaikuttaako maahanmuutto lapsen mielenterveyteen? Mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä vahvistetaan kieli- ja kulttuuritietoisesti? Näihin kysymyksiin pureudutaan sekä ajankohtaisen tiedon että käytännön vinkkien kautta. Varhaiskasvatuksen arjessa on lukuisia mahdollisuuksia kohdata lapsi ja perhe mielenterveyttä vahvistaen.

Kieli- ja kulttuuritietoista mielenterveystaitojen vahvistamista varhaiskasvatukseen

Koulutus on suunnattu kulttuurisesti moninaisia lapsia ja perheitä työssään kohtaaville varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koulutus tarjoaa tietoa ja innostavaa, helposti käyttöön otettavaa materiaalia kieli- ja kulttuuritietoiseen mielenterveyden vahvistamiseen. Varhaiskasvattajat saavat keinoja opettaa kaveri- ja tunnetaitoja sekä muita mielenterveystaitoja mm. leikin, metsäretkien, tarinoiden, musiikin ja muun taidetyöskentelyn avulla.

Koulutusaineisto ”Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri – Opas mielenterveyden edistämiseen varhaiskasvatuksessa” sisältää teoriaa ja lukuisia inspiroivia toimintamalleja, leikkejä ja harjoituksia, kuten monikielisen Kuule ja näe minut -esitteen kotiväelle ja jatko-osan Eläinlasten elämää -pöytäteatteriaineistoon.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi osaat

 • vahvistaa lapsen mielenterveyttä kieli- ja kulttuuritietoisesti

 • huomioida maahanmuuton kriisiprosessin ja mahdollisen traumataustan vaikutuksen lapseen

 • kohdata maahanmuuton kokeneita perheitä mielenterveyttä edistävällä tavalla.

Koulutuksen sisältö

Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa 

 • Mitä mielenterveys on ja miten sitä vahvistetaan?

 • Maahanmuutto elämänmuutoksena ja maahanmuuton kriisiprosessi

 • Traumataustan vaikutus lapseen

 • Emotionaalinen turvallisuus ja lapsen suojeleminen stressiltä

 • Perheiden kohtaaminen kulttuurisensitiivisesti

Työpajatyöskentelyä

 • Tunnerobotti tunnetaitojen harjoitteluun

 • Taide ja mielen hyvinvointi

 • Eläinlasten elämää -pöytäteatterin jatko-osa kaveritaitojen harjoitteluun

 • Eläinten talo – toiminnallinen keskustelumenetelmä

Tilaa koulutus työyhteisöllesi!

Koulutus voidaan toteuttaa etäkoulutuksena (kesto 2 h, hinta 650 e) tai lähikoulutuksena (kesto 3 h / 750 e). Lähikoulutusten hintaan lisätään kouluttajan mahdolliset matka- ja majoituskulut.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Riikka Nurmi

Asiantuntija, Varhaiskasvatus ja koulut
+358 40 678 7392
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Tilaa lasten ja nuorten uutiskirje!


Tutustu aineistoon

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri- opas

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri – Opas mielenterveyden edistämiseen varhaiskasvatuksessa on aineisto varhaiskasvattajille ja muille …

Millainen on sinun tarinasi? maahan muuttaneille lapsille

”Millainen on sinun tarinasi?” on juliste ja työväline maahanmuuton käsittelemiseen lasten ja perheiden kanssa. Juliste kertoo sarjakuvamaisessa muodossa yhden tarinan Suomeen muutosta. Sarjakuva kuvaa maahanmuuton sopeutumisprosessia.

Kuule ja näe minut -esite

Pienet arkiset kohtaamiset ovat lapselle tärkeitä. Kuule ja näe minut on esite, jossa lapsi ilmaisee toiveitaan aikuiselle.

Temperamenttirobotti -juliste

Temperamenttirobotti on alakouluikäisille suunnattu juliste, jonka avulla lapsi voi tiedostaa omia temperamenttipiirteitään.