Siirry sisältöön

Temperamenttirobotti -juliste

Temperamenttirobotti on alakouluikäisille suunnattu juliste, jonka avulla lapsi voi tiedostaa omia temperamenttipiirteitään.

Lapset voivat olla temperamentiltaan hitaasti syttyviä ja varovaisia, ujoja, etäisiä tai hyvinkin vilkkaita ja ulospäin suuntautuvia. Itsetunto ei myöskään ole riippuvainen temperamentista. Aikuisten on tärkeää tiedostaa oman temperamenttinsa lisäksi lasten välisiä temperamenttieroja. Lasten toimintatavat ja temperamentit eivät aina kohtaa ympäristön odotuksia, mutta kaikki piirteet ovat kuitenkin yhtä arvokkaita. Temperamenttipiirteiden tiedostaminen voi helpottaa vuorovaikutusta ja auttaa löytämään myönteisiä puolia monenlaisista lapsista.

Temperamenttirobottikuvaan on koottu Liisa Keltikangas-Järvisen erottamia synnynnäisiä taipumuksia.

  • Lähestyminen ja vetäytyminen tarkoittaa suhtautumista uusiin asioihin; onko luontaisesti utelias vai varautunut.
  • Mielialalla tarkoitetaan tunteiden sävyä ja ilmaisun tyyliä ja voimakkuutta. Onko ihminen tavallisesti hyväntuulinen ja aurinkoinen, vai alakuloinen, huolestunut tai ärtyisä.
  • Ärsytyskynnys: millaisista asioista ja miten herkästi emootiot heräävät.
  • Emootioiden ilmaisun voimakkuus: jotkut kokevat tunteet voimakkaasti kun taas toiset ovat useimmiten tyyniä.
  • Suhtautuminen muutoksiin: joustavuus vai rutiineihin turvautuminen.
  • Sosiaalisuus: haluaako hakeutua aina muiden seuraan tarpeesta olla pidetty, vai haluaako hän olla mielummin yksin eikä välitä mitä muut hänestä ajattelevat.
  • Rytmisyys eli järjestelmällisyys: biologisten vuorokausirytmien säännöllisyys, ilta- tai aamu-unisuus, sekä helppous tai vaikeus pitää elämässä yllä säännöllisyyttä ja järjestystä.
  • Sensitiivisyys: herkkyys ulkoisille ärsykkeille, johon kuuluu kipuherkkyys sekä kärsiminen melusta, kuumasta, kylmästä ja vaatteiden hankaamisesta. Sensitiivisyyteen kuuluu myös kyky tai kyvyttömyys havaita ja tulkita sosiaalisia tilanteita ja toisen ihmisen tunteita.

Lataa

Lisää aiheesta

Kuule ja näe nuori

Myönteinen tunnistaminen vahvistaa kaikkea hyvää ja ainutkertaista, jota jokaisessa nuoressa on.

Näkymätön pelastusrengas

Jokainen lapsi ja nuori toivoo, että kuluva kouluvuosi olisi sellainen, että koulussa olisi kavereita, saisi olla osa ryhmää ja tulisi hyväksytyksi ikätovereiden taholta sellaisena kuin on.

Tunnepilvet alakouluun

Tunnepilviin on nimetty yhdeksän perustunnetta, jotka auttavat lapsia tunnistamaan, nimeämään ja ilmaisemaan tunteita.

Tunnerobotti lapsille

Tunnerobotti on työväline lapsen tunnetaitojen harjoittelun tueksi varhaiskasvatukseen ja alakouluun. Robotti auttaa tunteiden tunnistamisessa ja nimeämisessä.

Sivua muokattu 22.7.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: