Siirry sisältöön

Eläinlasten Rauhametsä – sähköinen opetusmateriaali varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen

Eläinlasten Rauhametsän sähköisessä opetusmateriaalissa harjoitellaan mielenterveystaitoja innostavassa sadun maailmassa. Materiaali on suunnattu varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen ammattilaisille.

Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen arjessa on lukuisia tapoja tukea lapsen mielenterveyttä. Taitoja opetellaan yhdessä seitsemän erilaisen eläinlapsen kanssa, jotka elävät Rauhametsän maailmassa. Eläinlapset ovat MIELI ry:n Eläinlasten elämää pöytäteatterista tuttuja hahmoja. Rauhametsän eläinlapset edustavat kukin omaa mielenterveystaitoaan, jotka ovat arjen taidot, itsetunto ja vahvuudet, turva-, tunne- ja kaveritaidot sekä selviytymistaidot. Rauhametsän avulla ammattilainen voi rakentaa lapsiryhmäänsä turvallista ilmapiiriä ja vahvistaa ryhmähenkeä.

Sähköinen opetusalusta ja ammattilaisen opas

Opetusmateriaali koostuu kahdesta osasta: sähköisestä ammattilaisen oppaasta ja opetusalustasta, Rauhametsästä.

Ammattilaisen opas esittelee Rauhametsässä opeteltavat mielenterveystaidot ja taustateoriaa. Opas sisältää ohjeet Eläinlasten Rauhametsässä seikkailemiseen. Oppaasta löytyvät tavoitteet ja ohjeet jokaiseen opetusalustalta löytyvään harjoitukseen sekä lukuisia muita lisätehtäviä- ja materiaaleja.

Lapsiryhmille suunnatun opetusalustan, Rauhametsän, kiehtova kuvitus, äänet ja tarinallisuus ruokkivat mielikuvitusta ja houkuttelevat lapsia tutkimaan ja harjoittelemaan mielenterveystaitoja. Ryhmässä tehtävät vuorovaikutteiset ja kokemukselliset harjoitukset ryhmäyttävät ja vahvistavat mielenterveystaitoja.

Eläinlasten Rauhametsän sisältöalueet

Eläinlasten avulla Rauhametsässä harjoitellaan alla olevia mielenterveystaitoja. Taitoja harjoitellaan yhdessä aikuisen ja koko lapsiryhmän kanssa erilaisten tarinallisten harjoitusten kautta. Rauhametsä toimii innostavana ja seikkailullisena opetusalustana taitojen opettamiselle.

  • arjen taidot
  • itsetunto ja vahvuudet
  • tunnetaidot
  • turvataidot
  • kaveritaidot
  • selviytymistaidot
Rauhametsä kuuluu MIELI ry:n Hyvän mielen taitomerkki -tuoteperheeseen.

Eläinlasten Rauhametsä on osa Hyvän mielen taitomerkki® -konseptia. MIELI ry on jo aiemmin julkaissut sähköisen Hyvän mielen taitomerkki® peruskouluun -opetusaineiston. Tämä varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen suunniteltu sähköinen opetuskokonaisuus täydentää Hyvän mielen taitomerkki® -konseptin luoden jatkumon mielenterveystaitojen harjoitteluun sähköisen opetusmateriaalin avulla aina varhaiskasvatusikäisestä peruskoulun loppuun saakka. Opetusmateriaalit tarjoavat ammattilaisille valmiin välineen edistää mielen hyvinvointia suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Ota yhteyttä

Riikka Nurmi

Asiantuntija, Varhaiskasvatus ja koulut
+358 40 678 7392
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Sivua muokattu 7.5.2024


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: