Siirry sisältöön

Mielenterveystaitoja Eläinlasten Rauhametsässä -koulutus käsittelee turvallisen, mukaan ottavan ja mielenterveyttä tukevan yhteisön rakentamista ja säännöllistä mielenterveystaitojen vahvistamista varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa. Keskeiset sisällöt ovat mieliystävällinen toimintakulttuuri, mielenterveystaitojen kuten tunne- ja kaveritaitojen tukeminen sekä kehon ja mielen rauhoittaminen. Koulutuksen aineistona toimii MIELI ry:n kehittämä sähköinen Eläinlasten Rauhametsä – opetusaineisto, jossa on kaksi sähköistä osaa: lasten kanssa käytettävä vuorovaikutteinen ja tarinallinen opetusalusta sekä ammattilaisten opas, joka sisältää teoriataustan sekä pedagogiset ohjeet noin 60 ryhmäharjoitukseen ja kahdeksaan pedagogiseen digipeliin. Aineisto käsittää teemat ryhmäyttäminen, rauhoittuminen, kaveritaidot, turvataidot, itsetunto ja vahvuudet, tunnetaidot, turvallinen arki sekä selviytymistaidot.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi osaat:

  • rakentaa työssäsi varhaiskasvattajana mieliystävällistä toimintakulttuuria
  • käyttää säännöllisesti Eläinlasten Rauhametsä -opetusalustaa ja ammattilaisen opasta mielenterveyttä vahvistavana, ryhmäyttävänä ja lasta osallistavana oppimisympäristönä
  • hyödyntää kehon ja mielen rauhoittamisen harjoituksia palvelemaan lasten ja aikuisten hyvinvointia

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Koulutus rakentuu seuraavista koulutusosioista ja lisäksi omassa työssä oppimisen tehtävistä:

  • Mieliystävällinen varhaiskasvatus (3 h). Lasten mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa sekä mieliystävällisen yhteisön rakentaminen. Eläinlasten Rauhametsän osiot turvallinen arki sekä itsetunto ja kannustaminen.
  • Tervetuloa Eläinlasten Rauhametsään! (3 h) Lasten mielenterveystaitojen vahvistaminen säännöllisesti sähköisen opetusalustan ja ammattilaisen oppaan avulla. Eläinlasten Rauhametsän osiot turvallinen arki, tunne- ja turvataidot.
  • Yhdessäoloa Rauhametsässä (90 min). Lasten vertaissuhteiden havainnointi sekä kaverisuhteiden ja -taitojen tukeminen. Eläinlasten Rauhametsän osio kaveritaidot.
  • Kulttuurinen moninaisuus (90 min). Näkökulmia kieli- ja kulttuuritietoiseen mielenterveyden edistämiseen. Eläinlasten Rauhametsän osio selviytymistaidot.
  • Kehon ja mielen rauhoittaminen (90 min). Tutustuminen tietoisuustaitoihin ja niiden mahdollisuuksiin oman ja lasten hyvinvoinnin tukemisessa. Eläinlasten Rauhametsän höyhen-tehtävät.

Koulutuksen hinta ja toteutus

Koulutus on maksutonta Opetushallituksen täydennyskoulutusta. Koulutuksia järjestetään Espoossa, Mikkelissä, Rovaniemellä ja Vantaalla varhaiskasvatuksen työntekijöille. Uusia kuntia mahtuu vielä mukaan! Kaikille varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen työntekijöille järjestetään myös valtakunnallisia, avoimia koulutuksia. Seuraava avoin koulutus pidetään 25.10. ja 22.11. klo 8.30-15.30 MIELI ry:ssä Helsingissä. Ilmoittaudu koulutukseen! Keväällä 2025 on tarjolla myös etäkoulutus.

Kysy lisää tai tilaa koulutus kuntaasi tai alueellesi!

Riikka Nurmi

Asiantuntija, Varhaiskasvatus ja koulut
+358 40 678 7392
etunimi.sukunimi@mieli.fi